Redovisningar för vårens och höstens stipendier

Samtliga stipendier som föreningen har beviljat ska redovisas i det skedet som det kreativa litterära verket har publicerats som en fackbok eller som fackboksrecensioner. Redovisningsblanketten kan laddas ner nedan. 

Ett nytt stipendium beviljas inte ifall redovisningen för det föregående stipendiet som föreningen beviljat inte har godkänts. Dessutom ska det i förordet till fackboken eller på titelbladets baksida nämnas att verket har fått stöd av Finlands facklitterära författare rf. 

Ett halvfärdigt projekt behöver inte redovisas, ifall du inte ansöker om ett stipendium för ett nytt projekt och har redan lämnat det färdiga manuskriptet enligt överenskommelse och bevisligen till ditt förlag. 

Vänligen observera att du för byte av stipendieprojektet ska be om tillstånd skriftligen av föreningens verksamhetsledare i det skede då manuskriptet för det nya projektet är halvfärdigt.


Stipendieredovisning 

När en fackbok eller -böcker eller fackboksrecensionerna har publicerats, gör stipendiemottagaren en redovisning på redovisningsblanketten. Om verket har flera upphovspersoner som har fått ett stipendium av föreningen, redovisar var och en för sitt stipendium personligen. 

Redovisningen görs på en blankett. Ladda ner blanketten här

För att kunna fylla i blanketten behöver du programmet Adobe Acrobat. Om du inte har Acrobat på din dator, kan du installera det gratis på Adobes webbsajt

Skicka blanketten till vår nya postadress Sandvikskajen 15 A 8, 00180 Helsingfors. Alternativt kan du skicka blanketten som har sparats som PDF-fil till adressen toimisto[at]suomentietokirjailijat.fi. Vi beaktar inte bildfiler som har fogats till ett e-postmeddelandes meddelandefält. 

Redovisning av ett bokprojekt 

På redovisningsblanketten anges uppgifter om det publicerade verket: verkets namn, förläggare, ISBN-nummer och publiceringstidpunkt med minst månads- och årsnoggrannhet. 

Levnadskostnaderna under det kreativa skrivarbetet specificeras inte i redovisningen, inte heller några kvitton eller andra verifikat skickas som bilagor. 

Till stipendieredovisningen kan man om man så vill bifoga det verk för vilket stipendiet har beviljats. Om verket skickas av förlaget, ska den person till vars redovisning verket ansluter sig anges i försändelsen. Om publikationen har flera upphovspersoner, räcker det att ett exemplar av verket skickas till byrån. 
Om du skickar redovisningen som ett postpaket som ska hämtas, kontakta vår byrå för att få närmare anvisningar:
toimisto[at]suomentietokirjailijat.fi, tfn 09 454 2250.

Om verket har publicerats elektroniskt, ange länken till verkets publiceringsplats. Skicka inte manuskriptet som utskrift eller fil. 

Ett halvfärdigt projekt behöver inte redovisas. Ett halvfärdigt projekt behöver redovisas bara om du ansöker om ett stipendium för ett nytt projekt och har redan lämnat det färdiga manuskriptet enligt överenskommelse och bevisligen till ditt förlag men boken har inte än kommit ut. Bifoga i så fall till redovisningen ett intyg som förlaget fritt har formulerat om att stipendiemottagaren har lämnat det färdiga manuskriptet till förlaget och förlaget bekräftar de publiceringsuppgifter om verket som det för tillfället har. 

Redovisning av fackboksrecensioner 

På redovisningsblanketten ska specificeras de fackboksrecensioner, den publikation eller publikationer i vilka recensionerna ingått och när de publicerats. Skriv ut recensionerna och bifoga dem till redovisningen. 


Hur gör man en ändringsansökan? 

Om du inte kan förverkliga det kreativa facklitterära arbete som du har fått bidrag för eller om du inte hittar ett förlag för ditt verk, kan du av föreningens verksamhetsledare ansöka om tillstånd att flytta över stipendiet till ett nytt halvfärdigt fackboksprojekt.

Den fritt formulerade ansökan ska innehålla följande uppgifter: 

  1. För vilket ämne har stipendiet beviljats 

  2. Varför förverkligades projektet inte

  3. Beskrivning av det halvfärdiga fackboksprojektet till vilket du vill flytta stipendiet och projektets arbetsnamn 

  4. Medlemmarna i din eventuella arbetsgrupp 

  5. En uppskattning om när manuskriptet för det nya projektet blir klart. 

Skicka ändringansökan till adressen sanna.haanpaa[at]suomentietokirjailijat.fi. 

Redovisa för stipendiet på redovisningsblanketten, när ditt nya projekt har getts ut som fackbok.