Redovisningar för stipendier med fortlöpande ansökningstid

Redovisningen görs på en blankett som laddas ner här.

Skicka den ifyllda och undertecknade blanketten till kansliet (Sandvikskajen 15 A 8, 00180 Helsingfors). Kom ihåg att kontrollera vilka bilagor och uppgifter som behövs.

(För att fylla i en aktiv blankett behöver du Adobe Acrobat. Om du inte har Adobe Acrobat installerat på din dator kan du ladda ner programmet gratis på Adobe Acrobat).

Redovisningen ska skickas in inom sex månader från det att stipendiet beviljades. Du kan be om uppskov med redovisningen med en fritt formulerad ansökan till föreningens verksamhetsledare (skicka meddelandet till adressen sanna.haanpaa[at]suomentietokirjailijat.fi).

Föreningen beviljar inte nytt stipendium förrän den godkänt redovisningen för föregående stipendium.

Om du vill ändra användningsområde för ditt stipendium bör du anhålla om det skriftligt.


Redovisning för utrustningsstipendier:

Redovisa för utgifter som du haft för utrustningen. Bifoga kvitton. Redovisningen bör lämnas in inom sex månader från det stipendiet beviljades.
 

Redovisning för resestipendier:

Redogör kort för den resa som du gjort för stipendiet. Bifoga biljetter och andra kvitton. Redovisningen bör lämnas in inom sex månader från det stipendiet beviljades.
 

Redovisning för utbildningsstipendier:

Redogör för vilken utbildning du deltagit i. Bifoga kvitto för kursavgift. Redovisningen bör lämnas in inom sex månader från det stipendiet beviljades.