Stipendieredovisning

Alla beviljade stipendier ska redovisas på en angiven blankett.

Man kan inte bli beviljad nytt stipendium förrän föreningen fått in och godkänt redovisningen för det tidigare stipendiet.

Se närmare anvisningar för hur du redovisar för stipendier för kreativt arbete beviljade på våren och på hösten, samt redovisningar för stipendier med fortlöpande ansökningstid.