Utbildning

Fackboksförfattare kan ansöka om utbildningsstipendium när som helst under året.

Utbildningsstipendierna är i första hand avsedda för skrivarutbildningar.

Man ansöker om utbildningsstipendier på en separat blankett. Ladda ner blanketten här.

(För att fylla i en aktiv blankett behöver du Adobe Acrobat. Om du inte har Adobe Acrobat installerat på din dator kan du ladda ner programmet gratis på Adobe Acrobat).


Stipendiet behöver inte vara bundet till ett enskilt projekt, stipendiet kan motiveras med att allmänt utbildningsbehov.

Maximibeloppen för utbildningsstipendier finns till påeseende på föreningens webbplats under fliken beviljade stipendier.

Stipendiet bör i sin helhet användas för det ändamål det sökts för.

Stipendium beviljas inte retroaktivt.

Behandlingstiden för de fortlöpande stipendiensökningarna är 2–3 månader. Ansökningar behandlas inte under sommarmånaderna.

Stipendium beviljas alltid efter prövning.

Positiva besked skickas per post till stipendiemottagaren. Stipendiemottagarens namn och den beviljade summan publiceras på föreningens webbplats.


När ska jag lämna in ansökan?

För att uppgifterna i stipendieansökningarna ska hinna registreras ska de lämnas in till kansliet i god tid före styrelsen sammanträder. Efter registreringen bereder arbetsgruppen stipeniebeskeden och ger ett förslag till styrelsen. Såväl arbetsutskottet som styrelsen sammanträder sex gånger per år, tre gånger på våren och tre gånger på hösten.

För mötet i juni ska ansökan vara på kansliet senast onsdagen den 13.5. Beslutet offentliggörs den 5.6.2020.

För mötet i augusti ska ansökan vara på kansliet senast måndagen den 3.8. Beslutet offentliggörs den 24.8.2020.

För mötet i oktober ska ansökan vara på kansliet senast fredangen den 18.9. Beslutet offentliggörs den 9.10.2020.

För mötet i december ska ansökan vara på kansliet senast fredangen den 20.11. Beslutet offentliggörs den 11.12.2020.


När ska redovisningen vara inlämnad?

Finlands facklitterära författare rf vill ha en redovisning för samtliga stipendier föreningen beviljat. Redovisningen görs på en separat blankett.

Föregående stipendium bör vara redovisat innan följande kan behandlas.