Utbildningsstipendium


Med utbildningsstipendiet stöds deltagande i utbildning eller kurs som ansluter sig till facklitterärt arbete.

Stipendiets användningssyfte behöver inte nödvändigtvis vara bundet till ett enskilt bokprojekt utan ansökan kan motiveras med att utbildningen allmänt taget är nödvändig.

Utöver motiveringen av stipendiets användningssyfte ska till ansökan fogas en beskrivning av utbildningen eller kursen, dess tidtabell och kursavgiftens storlek.

Stipendierna beviljas alltid efter prövning. Beloppen på de beviljade utbildningsstipendierna kan ses på föreningens webbsidor.

Stipendiet beviljas inte för utbildning som redan har inletts eller avlagts.

Läs också de allmänna ansökningsvillkoren och -anvisningarna för stipendier med fortlöpande ansökningstid här.
 


 

Man kan ansöka om ett utbildningsstipendium på en blankett som laddas ner här.

(För att fylla i den aktiva blanketten behöver du programmet Adobe Acrobat. Om du inte har Acrobat på din dator, kan du ladda ner det gratis här Adobes websidor.)

Skicka den undertecknade ansökan till postadressen: Finlands facklitterära författare rf, Sandvikskajen 15 A 8, 00180 Helsingfors. Alternativt kan du skicka ansökan som du har sparat som PDF-fil till adressen toimisto[at]suomentietokirjailijat.fi. Vi beaktar inte bildfiler.

 Ansökningar behandlas tre gånger på våren och på hösten. Om du skickar din ansökan per post, gör det senast två veckor före utgången av ansökningstiden.

För oktober månads möte måste ansökningarna vara på kansliet senast tisdagen den 20 september. Beslutet offentliggörs den 20 oktober 2022 här.

För december månads möte måste ansökningarna vara på kansliet senast måndagen den 21 november. Beslutet offentliggörs den 9 december 2022.