Stipendier för utrustning

Fackboksförfattare kan ansöka om stipendier för inköp av utrustning när som helst under året.

Man ansöker om stipendium för utrustning med en separat blankett. Ladda ner ansökan om utrustning här.

(För att fylla i en aktiv blankett behöver du Adobe Acrobat. Om du inte har Adobe Acrobat installerat på din dator kan du ladda ner programmet gratis på Adobe Acrobat).


Ansökan för inköp av utrustning behöver inte vara bundet till ett enskilt projekt, ansökan kan motiveras av ett allmänt behov.

Maximibelopp för inköp av utrustning är 800 euro (2019).

Om kostnaden för utrustningen är högre än det beviljade stipendiet kan skillnaden dras av i beskattningen. Stipendiet bör i sin helhet användas till det som det sökts för.

Stipendiet för utrustning är avsett för skapande författarskap, för att lagra och arkivera material, informationssökning, arbetsplatsergonomi eller annan motsvarande apparatur, program eller hjälpmedel. Stipendium beviljas inte för till exempel digikamera, telefon, bildbehandlings- eller ombrytningsprogram.

Stipendium beviljas inte retroaktivt för utrustning som redan införskaffats.

Föreningen kan bevilja stipendium för utrustning till samma person på nytt med tre års intervall. Eftersom det kommer in många ansökningar och varje ansökan beviljas efter prövning, kan det ta längre tid än så, innan nytt stipendium beviljas.

Behandlingstiden för ansökningar för fortlöpande stipendier är 2–3 månader. Ansökningar behandlas inte under sommarmånaderna.

Positiva besked skickas per post till stipendiemottagaren. Stipendiemottagarens namn och summan som beviljats publiceras på föreningens webbplats under fliken beviljade stipendier.


När ska jag lämna in ansökan?

För att uppgifterna i stipendieansökningarna ska hinna registreras ska de lämnas in till kansliet i god tid före styrelsen sammanträder. Efter registreringen bereder arbetsgruppen stipendiebeskeden och ger ett förslag till styrelsen. Såväl arbetsutskottet som styrelsen sammanträder sex gånger per år, tre gånger på våren och tre gånger på hösten.

För mötet i juni ska ansökan vara på kansliet senast onsdagen den 13.5. Beslutet offentliggörs den 5.6.2020.

För mötet i augusti ska ansökan vara på kansliet senast måndagen den 3.8. Beslutet offentliggörs den 24.8.2020.

För mötet i oktober ska ansökan vara på kansliet senast fredangen den 18.9. Beslutet offentliggörs den 9.10.2020.

För mötet i december ska ansökan vara på kansliet senast fredangen den 20.11. Beslutet offentliggörs den 11.12.2020.

När ska redovisningen vara inlämnad?

Finlands facklitterära författare rf vill ha en redovisning för samtliga stipendier föreningen beviljat. Redovisningen görs på en separat blankett.

Föregående stipendium bör vara redovisat innan följande kan behandlas.