Stipendium för anskaffande av utrustning

Stipendiet är avsett för anskaffande av utrustning, program eller hjälpmedel som stöder kreativt, facklitterärt författarskap, lagrande och arkivering av material, informationssökning eller  arbetsplatsergonomi. Stipendiet beviljas inte till exempel till anskaffning av digitala kameror, telefoner, bildbehandlings- eller ombrytningsprogram.

Stipendiets användningssyfte behöver inte nödvändigtvis vara bundet till ett enskilt bokprojekt utan ansökan kan motiveras med att utrustningen allmänt taget är nödvändig. Vi rekommenderar att du dessutom ska foga till ansökan en uppskattning av anskaffningskostnaderna.

Stipendierna beviljas alltid efter prövning. Maximibeloppet på stipendiet för anskaffning av utrustning är 800 euro (2024). Om anskaffningskostnaden är högre än det beviljade stipendiet, kan skillnaden dras av i beskattningen. Beloppen på de beviljade stipendierna kan ses på föreningens webbsidor.

Stipendier beviljas inte för utrustning som redan införskaffats.

Stipendiet för utrustning kan beviljas en och samma person på nytt, om det har funnits tre år utan stipendium för utrustning mellan stipendierna. Om det finns många ansökningar, kan rotationen även vara längre.

Läs också de allmänna ansökningsvillkoren och -anvisningarna för stipendier med fortlöpande ansökningstid här.


Man kan ansöka om ett stipendium för utrustning på en blankett som laddas ner här.

(För att fylla i den aktiva blanketten behöver du programmet Adobe Acrobat. Om du inte har Acrobat på din dator, kan du ladda ner det gratis här Adobes websidor.)

Skicka den undertecknade ansökan till postadressen: Finlands facklitterära författare rf, Sandvikskajen 15 A 8, 00180 Helsingfors. Alternativt kan du skicka ansökan som du har sparat som PDF-fil till adressen toimisto[at]suomentietokirjailijat.fi. Vi beaktar inte bildfiler.


Ansökningar behandlas tre gånger på våren och på hösten. Om du skickar din ansökan per post, gör det senast två veckor före utgången av ansökningstiden.

De ansökningar som kom till april månads möte behandlas för närvarande. Beslutet offentliggörs den 19 april 2024 här.

För juni månads möte måste ansökningarna vara på kansliet senast måndagen den 13 maj 2024. Beslutet offentliggörs den 7 juni 2024.