Resestipendium


Resestipendier är avsedda för rese- och inkvarteringskostnader som främjar ett fackboksprojekts skrivprocess. Stipendiet kan till exempel beviljas för en resa eller resor som görs för att få material och göra intervjuer. Stipendiet beviljas inte för kongressresor, marknadsföring av boken, fotografering, dagtraktamente, inträdesavgifter eller materialanskaffning.

Utöver motiveringen av stipendiets användningssyfte ska till ansökan fogas en beskrivning av bokprojektet, resplanen, tidtabellen och en uppskattning av resekostnaderna.

Ett resestipendium kan bara  beviljas en gång för ett bokprojekt.

Resestipendierna storlek har varit 100–1200 euro. Beloppen på de beviljade resestipendierna kan ses på föreningens webbsidor.

Stipendier beviljas inte för redan inledda eller avslutade resor.

Läs också de allmänna ansökningsvillkoren och -anvisningarna för stipendier med fortlöpande ansökningstid här.
 Man kan ansöka om ett resestipendium på en blankett som laddas ner här.

(För att fylla i den aktiva blanketten behöver du programmet Adobe Acrobat. Om du inte har Acrobat på din dator, kan du ladda ner det gratis här Adobes websidor).

Skicka den undertecknade ansökan till postadressen: Finlands facklitterära författare rf, Sandvikskajen 15 A 8, 00180 Helsingfors. Alternativt kan du skicka ansökan som du har sparat som PDF-fil till adressen toimisto[at]suomentietokirjailijat.fi. Vi beaktar inte bildfiler.
 Ansökningar behandlas tre gånger på våren och på hösten. Om du skickar din ansökan per post, gör det senast två veckor före utgången av ansökningstiden.

De ansökningar som kom till april månads möte behandlas för närvarande. Beslutet offentliggörs den 19 april 2024 här.

För juni månads möte måste ansökningarna vara på kansliet senast måndagen den 13 maj 2024. Beslutet offentliggörs den 7 juni 2024.