Stipendier med fortlöpande ansökningstid

Stipendier som har fortlöpande ansökningstid är stipendier för

Du kan ansöka om stipendier med fortlöpande ansökningstid med en blankett som finns på föreningens webbplats. Ifylld och undertecknad postas till föreningens kansli för behandling. Ansökningar som skickas per epost behandlas inte.

Stipendium kan beviljas till sökande som tidigare ensam eller som medlem i en arbetsgrupp har skrivit en fackbok. Facklitterära genrer.

Stipendierna finansieras med upphovsrättsersättningar som Kopiosto uppburit. Kopiostofullmakten är ett viktigt kriterium för att man ska bli beviljad stipendium. Det räcker att du ger fullmakt en gång. Du hittar fullmaktsblanketten och anvisningar för hur den ska fyllas i här.


När ska jag lämnä in ansökan?

För att uppgifterna i stipendieansökningarna ska hinna registreras ska de lämnas in till kansliet i god tid före styrelsen sammanträder. Efter registreringen bereder arbetsutskottet stipendiebeskeden och ger ett förslag till styrelsen. Såväl arbetsutskottet som styrelsen sammanträder sex gånger per år, tre gånger på våren och tre gånger på hösten.

För mötet i juni ska ansökan vara på kansliet senast onsdagen den 13.5. Beslutet offentliggörs den 5.6.2020.

För mötet i augusti ska ansökan vara på kansliet senast måndagen den 3.8. Beslutet offentliggörs den 24.8.2020.

För mötet i oktober ska ansökan vara på kansliet senast fredangen den 18.9. Beslutet offentliggörs den 9.10.2020.

För mötet i december ska ansökan vara på kansliet senast fredangen den 20.11. Beslutet offentliggörs den 11.12.2020.