Stipendier med fortlöpande ansökningstid

Finlands facklitterära författare har stipendier med fortlöpande ansökningstid för anskaffning av utrustning, resor och utbildning. Ansökningar behandlas tre gånger såväl våren som hösten.

Stipendiet kan beviljas sökande som tidigare ensam eller som medlem av en grupp har skrivit en fackbok. En doktorsavhandling betraktas som en fackbok. Ytterligare information om olika litterära genrer hittar du här.

Om sökanden har fått ett motsvarande stipendium av Finlands facklitterära författare rf tidigare, är en förutsättning för ett nytt stipendium att man gjort en godkänd redovisning av det tidigare stipendiet. Ytterligare information om stipendieredovisningen hittar du här.

Stipendierna finansieras med upphovsrättsersättningar som Kopiosto samlat in, och därför är fullmakten ett viktigt kriterium vid beviljandet av stipendier. Det räcker att Kopiosto-fullmakten ges en gång till föreningen. Du hittar fullmaktsblanketten och ifyllningsanvisningarna här.

Ansökningsanvisningarna och -blanketterna per stipendietyp hittar du under länkarna nedan:

________________________________________________________________________________

Beredningsprocessen av stipendiebeslut

Information om stipendieansökningar ges av föreningssekreteraren Marianne Kuukka måndag till fredag kl. 12-15, tfn 09 4542 250 eller toimisto[at]suomentietokirjailijat.fi. Avvikande tjänstetider hittar du här.

Styrelsen för Finlands facklitterära författare rf fattar beslut om stipendierna på förslag av arbetsutskottet.

Om positiva beslut informeras per brev till den i ansökan angivna postadressen. Om negativa beslut informeras inte separat.

Stipendiemottagarens namn och det beviljade beloppet publiceras också på föreningens webbsidor.

Föreningen anmäler stipendier på 1000 euro och mera till skattemyndigheter.

Du kan fråga verksamhetsledaren Sanna Haanpää (sanna.haanpaa[at]suomentietokirjailijat.fi), som är sekreterare till stipendieutskottet och styrelsen, varför din ansökan inte godkändes.

________________________________________________________________________________

Användning av stipendiet

Ett personligt stipendium betalas på det bankkonto som anges i ansökan inom cirka tre veckor från beslutet. Stipendiet kan dock användas genast efter styrelsens positiva beslut.

Stipendiet får inte flyttas till ett företags konto.

Vänligen observera att stipendiet ska i sin helhet användas för det beviljade ändamålet och att användningen verifieras med betalningsverifikationer.  

För ändring av användningssyftet måste man be tillstånd av föreningens verksamhetsledare Sanna Haanpää (sanna.haanpaa[at]suomentietokirjailijat.fi) skriftligen.

En redogörelse över det använda stipendiet ska lämnas in inom sex månader från beviljandet av stipendiet. Redovisningsanvisningarna och -blanketten hittar du här.