Kopiostofullmakt

Finlands facklitterära författare är medlemsorganisation i Kopiosto. De medel som föreningen delar ut i stipendier är upphovsrättsersättningar som Kopiosto uppburit från bland annat stat, kommuner och företag. Medlen kommer från kopiering av verk och Kopiosto ger dem vidare till sina medlemsorganisationer för att användas i stipendieutdelningarna.

En fullmakt till föreningen är ett viktigt kriterium för att bli beviljad stipendium.

Också om du gett din fullmakt till någon annan av Kopiostos medlemsorganisationer, vill Finlands facklitterär författare ha en separat Kopiostofullmakt av dig i egenskap av fackförfattare, läromedelsförfattare och/eller forskare.

Föreningen behöver bara få en fullmakt av dig.

Du kan ladda ner en Kopiostofullmakt här.

Fackförfattare, läromedelsförfattare och/eller forskare kan ge en fullmakt till Finlands facklitterära författare. Välj endast av dessa egenskaper.

Du kan skicka en ifylld, utskriven och undertecknad fullmakt per post till Finlands facklitterära författare rf, adressen är Sandvikskajen 15 A 8 00180 Helsingfors. Glöm inte att underteckna både fullmakten och formuläret för kontaktuppgifter.

För att fylla i en aktiv fullmaktsblankett behöver du Adobe Acrobat. Om du inte har Adobe Acrobat installerat på din dator kan du ladda ner programmet gratis på Adobe Acrobat.

Läs mer: www.kopiosto.fi.