Kopiostofullmakt

Finlands facklitterära författare är medlemsorganisation i Kopiosto. Kopiosto samlar in de medel som föreningen använder för stipendier av bland annat staten, kommuner och företag, och dessa betalas sedan kollektivt ut i form av upphovsrättsersättningar.

Kopiosto samlar in ersättning för kopieringen av verk och betalar dem till sina medlemsorganisationer, som sedan delar ut ersättningarna till upphovspersoner i sin egen bransch i form av  till exempel stipendier.

Därför är en Kopiosto-fullmakt som getts till Finlands facklitterära författare rf ett viktigt kriterium när stipendier beviljas Den som ger fullmakten behöver inte vara föreningens medlem.

Även om du hade gett en fullmakt till någon annan av Kopiostos medlemsorganisationer, önskar vi på Finlands facklitterär författare rf ändå att också få en Kopiosto-fullmakt gällande ditt arbete som fackförfattare, läromedelsförfattare och/eller forskare.

Observera att vi behöver veta om du har gett fullmakten veckan efter att ansökningstiden har gått ut.

Du behöver inte ge föreningen flera Kopiosto-fullmakter, eftersom de fullmakter som tidigare getts till föreningen alltjämt är i kraft.

Du kan ge en fullmakt i Kopiostos fullmaktsservice här (på finska)

  1. Första gången du besöker tjänsten ska du registrera dig i Kopiostos extranet.
  2. Om du redan har registrerat dig, logga in som personkund.
  3. Efter att du har identifierat dig med bankkoder och sparat dina användaruppgifter kommer du in i Kopiostos fullmaktsservice, där du kan ge en fullmakt med funktionen ”Lisää uusi valtuutus” (lägg till en ny fullmakt).  
  4. Till Finlands facklitterära författare kan man ge en fullmakt bara i egenskap av läromedelsförfattare fackförfattare och/eller forskare Du kan välja en eller flera av dessa egenskaper. Om du har gett vår förening en fullmakt tidigare, syns de redan givna egenskaperna, och du kan inte välja dem på nytt.
  5. På fullmaktsservicens första sida ser du en eventuell förteckning över fullmakter som du tidigare gett Finlands facklitterära författare eller Kopiostos andra medlemsorganisationer. Du kan se uppgifterna om varje enskild fullmakt genom att välja ”Tarkastele” (se uppgifterna).
  6. Frågor om fullmaktsservicen eller fullmakten kan skickas till adressen valtuudet@kopiosto.fi