Höstens stipendier

Finlands facklitterära författare rf utlyser höstens stipendier för kreativt litterärt arbete för läromedels- och facklitterära författare, Stipendierna finansieras med upphovsrättsersättningar som Kopiosto uppburit.

Ansökningstiden för stipendier hösten 2019 har slutit.

Beslut om stipendier fattas på styrelsemötet i december.

Stipendiemottagarens namn, hemkommun, projekt och den beviljade summan offentliggörs den 13.12.2019 kl. 14.00 föreningens webbplats.

Vi skickar meddelande om beviljade stipendier till den postadress som angivits i stipendieansökan.

Höstens stipendier betalas ut vecka 52.


Hur ansöker jag om stipendium?

Stipendiansökan görs på en blankett på webben. Föreningen lägger ut en länk på den här sidan under ansökningstiden.

Läs instruktionerna innan du fyller i blanketten här.

Om du ansöker om stipendium för två eller fler projekt, ska du fylla i separata blanketter för varje projekt.

Du kan se maximibeloppen för beviljade stipendier för tidigare höstomgångar på föreningens webbplats.

En tydligt ifylld ansökan är en förutsättning för att bli beviljad stipendium. Här kan du läsa tips om hur du fyller i ansökan.


Vem och för hurdana ändamål kan man få höstens stipendier?

Alla läromedels- och facklitterära författare som ensamma eller tillsammans med någon annan har skrivit en fackbok kan ansöka om stipendium. Arbetsgrupper eller samfund beviljas inte stipendier. Medlemmar i arbetsgrupper kan ansöka om personliga stipendier.

Ickemedlemmar kan ansöka om stipendium. Debutanter kan ansöka om stipendium vid våromgången.

Stipendierna finansieras med Kopiostos upphovsrättsersättningar. Kopiostofullmakten är ett viktigt kriterium för att man ska bli beviljad stipendium. Det räcker att man ger fullmakten till föreningen en gång. Här hittar du fullmaktsblanketten och anvisningar för hur du fyller i den.

Om sökanden har fått stipendium av Finlands facklitterära författare tidigare, är kriteriet för att bli beviljad nytt stipendium att stipendieredovisningen för det tidigare stipendiet godkänts. Stipendiemottagaren måste alltså ha publicerat ett nytt verk sedan han beviljades det förra stipendiet.

Stipendiet är avsett att täcka levnadskostnaderna medan författaren skriver. Stipendium beviljas alltid efter prövning. Ett projekt kan få stipendium bara en gång.


För vilka ändamål beviljas inte stipendium?

Höstens stipendier beviljas inte för akademisk forskning, för video- eller filmmanus, tidningsartiklar, kontorsarbete, illustrationer, grafisk planering, ombrytning, översättningsarbete, tryckkostnader, arvoden till utomstående skribenter, fotografering, eller resekostnader.

Stipendier beviljas inte retroaktivt för avslutade projekt.


Beredning av beslut

Beslut om stipendierna fattas av styrelsen för Finlands facklitterära författare rf på mötet i december. Föredragningen för styrelsen görs av stipendieutskottet. Styrelsen fattar beslut om stipendierna efter prövning på basen av föredragningen.

Positiva besked skickas per post till stipendiemottagren, avslag meddelas inte. Stipendiemottagarens namn, hemkommun, projekt och beviljad summa offentliggörs den 13.12.2019 kl. 14.00 på föreningens webbplats.

Höstens stipendier betalas ut vecka 52.

Information om stipendier ges av föreningssekreteraren Marianne Kuukka måndag-fredag under ansökningstiden kl. 13-16, tfn 09 4542 250 eller toimisto[at]suomentietokirjailijat.fi.