Höstens stipendier

Finlands facklitterära författare rf utlyser höstens stipendier för kreativt litterärt arbete till läromedels- och facklitterära författare i september. 

Höstens ansökning börjar den 1 september och avslutar den 30 september 2022 kl. 16.00.


Till vem och för hurdana ändamål kan stipendiet beviljas?

Hösten stipendier kan beviljas sökande som tidigare ensam eller som medlem av en grupp har skrivit en fackbok. En doktorsavhandling betraktas som en fackbok. Mera information om olika litterära genrer hittar du här. Du kan ansöka om ett stipendium för en debutfaktabok i mars här.

Man behöver inte vara medlem i föreningen för att kunna ansöka om och få ett stipendium.

Stipendier beviljas inte åt arbetsgrupper eller samfund, men medlemmar i arbetsgrupper kan personligen ansöka om stipendier.

Stipendiet är avsett att täcka levnadskostnaderna medan författaren skriver en fackbok eller läromedel.

Det facklitterära arbetet kan ha inletts redan innan man ansöker om ett stipendium, men det skrivarbete som understöds med ett stipendium måste fortsätta efter att stipendiet har betalats ut. Höstens stipendier betalas ut den 21 december 2022.

Stipendiet förutsätter inte att man skriver heltid och det beviljas inte för någon bestämd period. För skrivararbete på heltid kan man ansöka om ett halvårsstipendium i mars här.

Om sökanden har fått ett stipendium av Finlands facklitterära författare tidigare, är en förutsättning för ett nytt stipendium att man gjort en godkänd redovisning av det tidigare stipendiet. Redovisningen görs först efter att det projekt som har fått stöd genom ett stipendium har publicerats som en faktabok eller -böcker eller när du har lämnat det färdiga manuskriptet enligt avtal och bevisningen till ditt förlag. Ytterligare information om stipendieredovisningen hittar du här.

Stipendierna finansieras med upphovsrättsersättningar som Kopiosto samlat in, och därför är fullmakten ett viktigt kriterium vid beviljandet av stipendier. Det räcker att Kopiosto-fullmakten ges en gång till föreningen. Du hittar fullmaktsblanketten och ifyllningsanvisningarna här.

Stipendierna beviljas alltid efter prövning. Ett projekt kan få ett stipendium bara en gång.


För vilka ändamål beviljas stipendier inte?

Höstens stipendier beviljas inte till skönlitterärt arbete, akademisk forskning, video- eller filmmanus, tidningsartiklar, redaktionsarbete, illustrationer, grafisk planering, ombrytning, översättningsarbete, tryckkostnader, arvoden till utomstående skribenter, fotografering, resekostnader eller andra kostnader som föranleds av själva skrivarbetet.


Hur ansöker man om ett stipendium?

Stipendieansökan görs personligen på en webblankett. Man kan inte bifoga några filer eller bilder till ansökan, och vi tar inte heller emot sådana per e-post eller post.

Om du ansöker om ett stipendium för två eller fler bokprojekt, ska du fylla i en separat ansökan för varje projekt. Du kan emellertid bara få ett stipendium, som beviljas för ett bokprojekt.

Höstens stipendier är under 10 000 euro. Du kan se hur stora de stipendier som beviljades förra hösten var på föreningens webbsida. En person som skriver ett verk ensam har till exempel kunnat få 7 000 - 8 000 euro och någon som skriver tillsammans med en annan skribent 3 500 euro.

De levnadskostnader som täcks med stipendiet specificeras inte i stipendieansökan.

En tydligt strukturerad, väl motiverad plan som går att genomföra är en väsentlig förutsättning för att bli beviljad ett stipendium. Här hittar du tips om ifyllandet av ansökan.

Stipendieansökan görs på en blankett på webben här. Ansökningstiden börjar onsdagen den 1 september och avslutade 30 september 2022 kl. 16.00.

Innan du börjar fylla i blanketten, läs ifyllningsanvisningarna här.

Information om stipendier ges av föreningssekreteraren Marianne Kuukka under ansökningstiden, måndag till fredag kl. 12-15, tfn 09 4542 250 eller toimisto[at]suomentietokirjailijat.fi.


Beredningsprocessen av stipendiebeslut


Styrelsen för Finlands facklitterära författare rf fattar beslut om stipendierna på förslag av stipendieutskottet.

Stipendiemottagarens namn, hemort, projekt och det beviljade beloppet publiceras den 9 december 2022 kl. 14.00 på föreningens webbsidor. Höstens stipendier betalas ut den 21 december 2022.

Om positiva beslut informeras per brev till den i ansökan angivna postadressen. Om negativa beslut informeras inte separat.

Om du vill, kan du fråga verksamhetsledaren Sanna Haanpää (sanna.haanpaa[at]suomentietokirjailijat.fi), som är sekreterare till stipendieutskottet och styrelsen, varför din ansökan inte godkändes.

Mera information till stipendiemottagare finns här.