Höstens stipendier

Finlands facklitterära författare rf utlyser höstens stipendier för kreativt litterärt arbete till läromedels- och facklitterära författare i september. 

Höstens ansökning börjar den 1 september och avslutar den 29 september 2023 kl. 16.00.


Beredningsprocessen av stipendiebeslut


Styrelsen för Finlands facklitterära författare rf fattar beslut om stipendierna på förslag av stipendieutskottet.

Stipendiemottagarens namn, hemort, projekt och det beviljade beloppet publiceras den 9 december 2022 kl. 14.00 på föreningens webbsidor. Höstens stipendier betalas ut den 21 december 2022.

Om positiva beslut informeras per brev till den i ansökan angivna postadressen. Om negativa beslut informeras inte separat.

Om du vill, kan du fråga verksamhetsledaren Sanna Haanpää (sanna.haanpaa[at]suomentietokirjailijat.fi), som är sekreterare till stipendieutskottet och styrelsen, varför din ansökan inte godkändes.

Mera information till stipendiemottagare finns här.