Beviljade stipendier

Finlands facklitterära författare rf delade våren 2019 ut stipendier till 136 sökande. Totalt 639 000 euro delades ut i stipendier. Totalt 657 ansökningar lämnades in

Hösten 2019 föreningen delade ut stipendier till 515 sökande. Totalt 825 ansökningar lämnades in. Totalt 1 719 000 euro delades ut i stipendier.

Uppgifter om alla stipendiemottagare finns här (på finska).