Beviljade stipendier

Finlands facklitterära författare rf delade våren 2022 ut stipendier till 136 sökande. Totalt 611 000 euro delades ut i stipendier. Totalt 604 ansökningar lämnades in. 

Hösten 2021 föreningen delade ut stipendier till 541 sökande. Totalt 811 ansökningar lämnades in. Totalt 2 155 700 euro delades ut i stipendier.

Uppgifter om alla stipendiemottagare finns här (på finska).