Beviljade stipendier

Finlands facklitterära författare rf delade våren 2020 ut stipendier till 134 sökande. Totalt 629 750 euro delades ut i stipendier. Totalt 674 ansökningar lämnades in.

Hösten 2020 föreningen delade ut stipendier till 493 sökande. Totalt 805 ansökningar lämnades in. Totalt 1 899 500 euro delades ut i stipendier.

Uppgifter om alla stipendiemottagare finns här (på finska).