Publikationer

Finlands facklitterära författare rf publicerar ett medlemscirkulär och olika publikationer för sina medlemmar.

Kansliet kan ge mer information om publikationerna, om inte annat nämns i bokpresentationen.

Finskspråkiga presentationer via länkarna. Publikationerna är finskspråkiga.

Jäsentiedotteet

Oppaat

Tutkimukset

Muut julkaisut