Pris för främjande av facklitteratur

Priset för främjande av facklitteratur ges till en person som på ett förtjänstfullt sätt har arbetat för facklitteraturen och de facklitterära författarnas ställning. Mottagaren av priset behöver inte vara medlem av föreningen.

Priset delades ut första gången 2010 och gick då till Kari Vaijärvi. I 2015 priset delas ut igen och gick till Jaana Airaksinen. I 2017 priset delades ut och gick till Heikki Haapavaara, i 2019 till Veli-Pekka Leppänen och i 2023 till Hannu Paloviita.