Övriga pris

Finlands facklitterära författare rf finansierar förutom sina egna pris också priset Fack-Finlandia och J. A. Hollo-priset.

Priset Fack-Finlandia

Priset Fack-Finlandia, som inrättades 1989, delas ut av Finlands bokstiftelse som erkänsla för en förtjänstfull fack- eller lärobok. Prissumman är 30 000 euro. Stiftelsens styrelse tillsätter för varje prisutdelning en jury bestående av tre personer, som nominerar minst tre och högst sex kandidater för priset, och en person som slutligen utser pristagaren bland de föreslagna kandidaterna.

Finlands bokstiftelse

 

J. A. Hollo-priset

J. A. Hollo-priset delas årligen ut av Finlands översättar- och tolkförbund till en speciellt förtjänstfull finsk fackboksöversättning.

Finlands översättar- och tolkförbund