Mottagare av Warelius-priset

Warelius-priset ges till en facklitterär författare med en långvarig och förtjänstfull verksamhet eller till en författare som har haft ett betydande inflytande på facklitteraturen i Finland.

Warelius-priset har delats ut sedan 1985. Det har gått till följande:

2023 

Laura Kolbe
Riitta Konttinen

2022 

Osmo Kontula 
Paul Westlake

2021

Juha Siltala
Mervi Wäre-von Hedenberg

2020

Vivi-Ann Sjögren
Esko Valtaoja

2019

Markku Kuisma
Teuvo Nyberg

2018

Lasse Lehtinen
Kalevi Rikkinen

2017

Merete Mazzarella
Titta Putus-Hilasvuori

2016

Raisa Cacciatore
Jukka Mäkinen

2015

Ilkka Niiniluoto
Markku Töllinen

2014

Eila Hämäläinen
Tapio Markkanen

2013

Peter von Bagh
Anne-Maria Mikkola

2012

Pentti Huovinen
Heikki Ylikangas

2011

Jaakko Hämeen-Anttila
Leena Laulajainen

2010

Antti Eskola
Pertti Rajala

2009

Risto Isomäki
Irma Sulkunen

2008

Martti Häikiö
Päivi Vehmas

2007

Ulla Lehtonen

2006

Kari Uusikylä

2005

Juhani Lokki

2004

Elina Haavio-Mannila
Lauri Viljanmaa

2003

Heikki Oja

2002

Mikko Lehtonen

2001

Raija Majamaa

2000

Raimo Seppälä

1999

Kai Linnilä
Kaari Utrio

1998

Päivi Setälä

1997

Matti Leinonen

1996

Auli Hakulinen

1995

Seppo Zetterberg

1994

C. J. Gardberg

1993

Aimo T. Nikolainen

1992

Pertti Virtaranta

1991

Reino Luhtala

1990

Päiviö Tommila

1989

Kai Laitinen

1988

Anto Leikola

1987

Arbetsgrupp: Rauno Mattila, Teuvo Nyberg, Olavi Vestelin

1986

Urho Somerkivi

1985

Oiva Ketonen