Mottagare av Läroboksförfattarpriset

Läroboksförfattarpriset ges till en föreningsmedlem eller en arbetsgrupp som erkänsla för en omfattande och förtjänstfull produktion av läroböcker. Priset kan också gå till medlemmarna i en arbetsgrupp. Flera pris delas ut per år.
 
Läroboksförfattarpriset har delats ut sedan 2001. Det har gått till följande:

2024 

Eenariina Hämäläinen
Outi Kari
Kirsi Malinen
Kimmo Svinhufvud
Leena Turpeenoja

2023

Päivi Happonen, opettaja
Ulla Ilomäki-Keisala, luokanopettaja
Kari Immonen, professori emeritus
Hannu Karttunen, dosentti
Lari Kotilainen, yliopistonlehtori

2022

Kaija Häkkinen
Katriina Rapatti
Simo Veistola

2021

Panu Sotkas
Heikki Tulkki
Leila White

2020

Petri Paavilainen
Marja Tihtarinen-Ulmanen
Kirsi-Maria Vakkilainen

2019

Kristiina Holm
Matti Lehtinen
Juha Valste

2018

Marjatta Alestalo
Antti Kohi
Helena Ruuska
Heikki Saari
Kati Solastie

2017

Inkeri Hellström
Johanna Jämsä
Pekka Laakkonen
Tiina Lehtinen
Juhani Paananen

2016

Pentti Harju
Juha Herkman
Marja Jegorenkov
Jorma Merikoski
Heleena Puolitaival

2015

Vuokko Aromaa
Martti Heinonen
Sari Lottonen
Simo Nieminen
Pekka Rokka

2014

Jari Lavonen
Tatu Lehtovaara
Keijo Maaranen
Leena Silfverberg
Terttu Söderström

2013

Mervi Holopainen
Karin Ihalainen
Milena Komulainen
Kimmo Päivärinta
Antero Tenhunen

2012

Juha T. Hakala
Ansa Iivanainen
Kaarle Kurki-Suonio
Juha Suoranta
Pertti Toivonen

2011

Hannele Cantell
Raija Kangaspunta
Matti Karhima
Marjatta Koivisto
Eero Lehtonen
Markku Monni
Inkeri Simola-Isaksson
Esko Sorvali
Anneli Vilkko-Riihelä
Mervi Wäre

2010

Walter Nienstedt
Riitta Nisonen
Ann-Mari Sintonen
Raija Tervomaa
Paul Westlake

2009

Siv Boström
Osmo Hänninen
Marja-Liisa Julkunen
Heikki Lehto
Eeva-Liisa Ryhänen

2008

Pertti Alasuutari
Tuulikki Holopainen
Matti Mäkinen
Sinikka Raikunen
Tuula Uus-Leponiemi

2007

Kari Bärlund
Tarja Folland
Olli Latva
Hellevi Putkonen
Riitta Silk
Pirjo West

2006

Seppo Hannula
Osmo Lappalainen
Aura Liimatainen

2005

Viljo Koivisto
Soili Perkiö

2004

Simo Heininen
Paula Moilanen

2003

Jukka Ahoranta
Panu Kaila
Simo K. Kivelä

2002

Antti Karisto
Soile Tomperi

2001

Arbetsgrupp:
Suvi Aspholm
Laila Bjurström
Heikki Hirvonen
Jukka Hongisto
Jari Lavonen
Heikki Saari
Jouni Viiri

Arbetsgrupp:
Jaana Hallamaa
Sami Pihlström
Ukri Pulliainen
Eero Salmenkivi
Juha Sihvola