Jäsenkyselyt

MIKKO GRÖNLUND
Mitä tietokirjailija tienaa? – Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2018

Suomen tietokirjailijat ry, 2019

Tutkimusraportti kuvaa tietokirjailijoiden taloudellista asemaa Suomessa vuonna 2018. Sen tarkoituksena on antaa tietoa tietokirjailijoiden tulojen suuruudesta ja niiden lähteistä, tietokirjailiijoiden taloudellisessa tilanteessa tapahtuneista muutoksista ja niiden syistä. Tutkimuksen kohteena olivat tietokirjailijoiden vuoden 2018 tulot.

Tutkimus on toimeksiantotutkimus, jonka tilaaja on Suomen tietokirjailijat ry, ja sen on toteuttanut Turun yliopiston Brahea-keskus ja tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund.

Tutkimus tietokirjailijan taloudellisesta asemasta vuonna 2018


TOMMI J WALLENIUS
Faktahommissa

Suomen tietokirjailijat ry, 2018

Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentutkimus 2018 toteutettiin verkkokyselynä kesän 2018 aikana sähköisellä lomakkeella. Tutkimuksessa käsitellään käsitellään monipuolisesti tietokirjailijakunnan rakennetta, tietokirjailijan toimenkuvaa, tietokirjailijoiden tekemiä kustannussopimuksia ja tietokirjailijoiden tyytyväisyyttä kustantajiinsa sekä yhdistyksen toimintaan.

Jäsentutkimus 2018


LINDA LAPPALAINEN
Tietokirjailijat sosiaalisessa mediassa – jäsenkysely kotisivujen, sähköpostin ja sosiaalisen median hyödyntämisestä kirjojen esittelyssä, markkinoinnissa ja myynnissä

Suomen tietokirjailijat ry teki maaliskuussa 2014 jäsenistölleen kyselyn kotisivujen, sähköpostin ja sosiaalisen median käytöstä kirjojen esittelyssä, markkinoinnissa ja myynnissä. Kysely toteutettiin samoin kysymyksin jäsenistölle myös helmikuussa 2011.

Jäsenkysely kotisivujen, sähköpostin ja sosiaalisen median hyödyntämisestä kirjojen markkinoinnissa

 


TOMMI J WALLENIUS & MIRA KALALAHTI
Tietokirjailijan jäljillä

Suomen tietokirjailijat ry, Helsinki 2013.

Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentutkimus toteutettiin kyselynä talven 20012–2013 aikana. Jäsenkyselyn pohjalta laadittu tutkimusraportti antaa ajantasaisen yleiskuvan tietokirjailijoista. Kirjassa käsitellään monipuolisesti tietokirjailijakunnan rakennetta, tietokirjailijan toimenkuvaa, tietokirjailijoiden tekemiä kustannussopimuksia ja tietokirjailijoiden tyytyväisyyttä kustantajiinsa sekä yhdistyksen toimintaan.

Jäsentutkimus 2013


MIKKO GRÖNLUND
Mitä tietokirjailija tienaa? – Tietokirjailijan taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012

Suomen tietokirjailijat ry, Helsinki 2013, 46 sivua.

Tutkimusraportti kuvaa tietokirjailijoiden taloudellista asemaa Suomessa vuonna 2012. Sen tarkoituksena on antaa tietoa tietokirjailijoiden tulojen suuruudesta ja niiden lähteistä, tietokirjailiijoiden taloudellisessa tilanteessa tapahtuneista muutoksista ja niiden syistä. Tutkimuksen kohteena olivat tietokirjailijoiden vuoden 2012 tulot.

Tutkimus on toimeksiantotutkimus, jonka tilaaja on Suomen tietokirjailijat ry, ja sen on toteuttanut Turun yliopiston BID Innovaatiot ja yrityskehitys. Tutkimushankkeen toteutti ja tutkimusraportin laati tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund. Tutkimusaineiston keräämisessä käytetyn sähköisen kyselyn toteutti projektitutkija Veijo Pönni.

Mitä tietokirjailija tienaa?