Jäsenkyselyt

Tulotutkimus 2023 

Suomen tietokirjailijat teetti kesällä 2023 tutkimuksen jäsenistönsä tulojen muodostumisesta. Nyt julkaistu tutkimus antaa ajankohtaisen tilannekuvan tietokirjailijoiden tuloista, apurahoista ja taloudellisesta asemasta. Samalla se tuo näkyväksi kirjailijoiden teoksista saatavat korvaukset ja korvausrakenteet.

Tutkimuksesta käy ilmi, että tietokirjailijoiden tulot ovat jyrkässä laskussa. Varsinaisesta tietokirjallisesta työstä saatu tulo on laskenut 45 %. Edellisen tietokirjailijoiden taloudellista asemaa käsittelevät tutkimuksen (2018) mukaan tietokirjailijan mediaanitulo vuodessa tietokirjallisesta työstä oli 1 111 euroa, nyt enää 606 euroa.

Tulotutkimuksen toteutti Innolink Research Oy sähköisenä kyselynä kesällä 2023. Se perustuu 425 tietokirjailijan vastaukseen.

Tutkimus tehtiin ensimmäistä kertaa yhdessä Suomen Kirjailijaliiton kanssa. Tarkoituksena oli saada kattava kuva suomalaisten kirjailijoiden taloudellisesta tilanteesta. Taloudellisen tilanteen kehitys kauno- ja tietokirjailijoilla onkin samansuuntainen. Lue lisää järjestöjen yhteisestä tiedotteesta.

Tutkimuksen keskeisiä tuloksia:

  • 45 % tutkimukseen vastanneiden tietokirjailijoiden tuloista koostui tietokirjallisesta työstä (2018: 60 %).
  • Tietokirjallisesta työstä saatujen veronalaisten vuositulojen mediaani on laskenut merkittävästi vuoden 2018 tulotutkimuksesta (1 111 € > 606 €).
  • Vastaajista 45 % ei tiedä hintaa, jolla kustantaja myi viimeisimmän tietoteoksen ääni- ja sähkökirjaoikeuksia luku- ja kuunteluaikapalveluihin tai kolmansille palveluntarjoajille.
  • Suurin osa (67 %) vastaajista ei saanut lainkaan valtion ja/tai yksityisen tahon apurahaa.
  • 76 % apurahaa saaneista arvioi apurahan merkittäväksi toimeentulonsa kannalta.
  • 33 % arvioi taloudellisen tilanteensa kohentuneen uransa alkuajoista nykypäivään. Tässä oli selkeää laskua edelliseen tutkimukseen (2018: 51 %).


Tutustu tulotutkimuksen tietokirjailijoiden koontiraporttiin.

Tutustu raporttiin kaunokirjailijoiden osalta.


TOMMI WALLENIUS 

Tietokirjailijan elämää – Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentutkimus 2023

Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentutkimus 2023 toteutettiin verkkokyselynä alkuvuoden 2023 aikana sähköisellä lomakkeella. Tutkimuksessa käsitellään käsitellään monipuolisesti tietokirjailijakunnan rakennetta, tietokirjailijan toimenkuvaa, tietokirjailijoiden tekemiä kustannussopimuksia ja tietokirjailijoiden tyytyväisyyttä kustantajiinsa sekä yhdistyksen toimintaan. 

Jäsentutkimus 2023


MIKKO GRÖNLUND
Mitä tietokirjailija tienaa? – Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2018

Suomen tietokirjailijat ry, 2019

Tutkimusraportti kuvaa tietokirjailijoiden taloudellista asemaa Suomessa vuonna 2018. Sen tarkoituksena on antaa tietoa tietokirjailijoiden tulojen suuruudesta ja niiden lähteistä, tietokirjailiijoiden taloudellisessa tilanteessa tapahtuneista muutoksista ja niiden syistä. Tutkimuksen kohteena olivat tietokirjailijoiden vuoden 2018 tulot.

Tutkimus on toimeksiantotutkimus, jonka tilaaja on Suomen tietokirjailijat ry, ja sen on toteuttanut Turun yliopiston Brahea-keskus ja tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund.

Tutkimus tietokirjailijan taloudellisesta asemasta vuonna 2018


TOMMI J WALLENIUS
Faktahommissa – Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentutkimus

Suomen tietokirjailijat ry, 2018

Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentutkimus 2018 toteutettiin verkkokyselynä kesän 2018 aikana sähköisellä lomakkeella. Tutkimuksessa käsitellään käsitellään monipuolisesti tietokirjailijakunnan rakennetta, tietokirjailijan toimenkuvaa, tietokirjailijoiden tekemiä kustannussopimuksia ja tietokirjailijoiden tyytyväisyyttä kustantajiinsa sekä yhdistyksen toimintaan.

Jäsentutkimus 2018


LINDA LAPPALAINEN
Tietokirjailijat sosiaalisessa mediassa – jäsenkysely kotisivujen, sähköpostin ja sosiaalisen median hyödyntämisestä kirjojen esittelyssä, markkinoinnissa ja myynnissä

Suomen tietokirjailijat ry teki maaliskuussa 2014 jäsenistölleen kyselyn kotisivujen, sähköpostin ja sosiaalisen median käytöstä kirjojen esittelyssä, markkinoinnissa ja myynnissä. Kysely toteutettiin samoin kysymyksin jäsenistölle myös helmikuussa 2011.

Jäsenkysely kotisivujen, sähköpostin ja sosiaalisen median hyödyntämisestä kirjojen markkinoinnissa

 


TOMMI J WALLENIUS & MIRA KALALAHTI
Tietokirjailijan jäljillä

Suomen tietokirjailijat ry, Helsinki 2013.

Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentutkimus toteutettiin kyselynä talven 20012–2013 aikana. Jäsenkyselyn pohjalta laadittu tutkimusraportti antaa ajantasaisen yleiskuvan tietokirjailijoista. Kirjassa käsitellään monipuolisesti tietokirjailijakunnan rakennetta, tietokirjailijan toimenkuvaa, tietokirjailijoiden tekemiä kustannussopimuksia ja tietokirjailijoiden tyytyväisyyttä kustantajiinsa sekä yhdistyksen toimintaan.

Jäsentutkimus 2013


MIKKO GRÖNLUND
Mitä tietokirjailija tienaa? – Tietokirjailijan taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012

Suomen tietokirjailijat ry, Helsinki 2013, 46 sivua.

Tutkimusraportti kuvaa tietokirjailijoiden taloudellista asemaa Suomessa vuonna 2012. Sen tarkoituksena on antaa tietoa tietokirjailijoiden tulojen suuruudesta ja niiden lähteistä, tietokirjailiijoiden taloudellisessa tilanteessa tapahtuneista muutoksista ja niiden syistä. Tutkimuksen kohteena olivat tietokirjailijoiden vuoden 2012 tulot.

Tutkimus on toimeksiantotutkimus, jonka tilaaja on Suomen tietokirjailijat ry, ja sen on toteuttanut Turun yliopiston BID Innovaatiot ja yrityskehitys. Tutkimushankkeen toteutti ja tutkimusraportin laati tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund. Tutkimusaineiston keräämisessä käytetyn sähköisen kyselyn toteutti projektitutkija Veijo Pönni.

Mitä tietokirjailija tienaa?