Tutustu tietokirjailijaan

Teuvo Nyberg

Opetusneuvos Teuvo Nyberg teki uransa biologian ja maantiedon opettajien kouluttajana Helsingissä ja Tampereella. Nyberg on kirjoittanut pääasiassa biologian ja maantiedon oppikirjoja ja niihin liittyviä aineistoja. Lisäksi hän on kirjoittanut artikkeleita erilaisiin julkaisuihin, kuten tietosanakirjoihin. Nyberg palkittiin vuoden 2019 Warelius-palkinnolla laajasta ja korkealaatuisesta tietoteostuotannosta ja merkittävästä vaikutuksesta suomalaiseen tietokirjallisuuteen.

Teuvo Nyberg

"Lapissa ilma on niin puhdasta, että naavajäkälä kasvaa pitkäksi", sanoo Nyberg. Kuva: Teuvo Sankila / Otava

Teuvo Nyberg, kuinka sinusta tuli oppikirjailija?

Kun valmistuin biologian ja maantiedon opettajaksi, pohdimme kollegojeni kanssa biologian oppikirjojen sisältöjen muuttamista ekologiseen suuntaan. Työssäni opettajien kouluttajana Tampereen norssissa taas pääsin syventämään didaktista tietämystäni.

Ajatuksille tuli käyttöä, kun kouluhallitus pyysi meitä laatimaan peruskoulua kokeileville kouluille opetussuunnitelman. Tehtyämme sen kouluhallituksen ylitarkastaja kertoi, että toteutukseen tarvitaan oppikirjoja. Niinpä hän johdatti meidät Otavaan, ja siitä alkoi monivuotinen ja monipuolinen yhteistyö.

Minkälaisia kirjoja kirjoitat?

Olen ollut kirjoittamassa biologian oppikirjoja ala- ja yläkouluun sekä lukioon. Myös maantiedon kirjoja on syntynyt ala- ja yläkoulun tarpeisiin. Oppikirjojen ohella on tehty tehtävävihkoja, erilaisia audiovisuaalisia tuotteita ja opettajan aineistoja. Myös digiaineistoja on syntynyt.

Miten kirjasi syntyvät?

Uuteen opetussuunnitelmaan tutustumisen jälkeen työryhmä laatii jäsentelyn ja miettii, millaisilla työtavoilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Työskentelen kotona työpöydän ääressä, kokouksissa ja etätyöskentelynä internetissä. Työryhmätyöskentely voi olla niin tehokasta, että kirjoittaja ei käsittelyn jälkeen tunnista kirjoittamaansa tekstiä enää omakseen.

Minkälaista kirjallisuutta luet?

Ammattikirjallisuutta, eniten luontokirjallisuutta. Viimeksi luin Itämeri ja ihminen -teoksen.

Millaisena näet oppikirjan tulevaisuuden?

Hyvänä. Oppikirja on oppilaan työväline, jota netti ei korvaa. Oppikirjan tieto on jäsentynyttä, ja se sisältää kaikki pääasiat. Nykyään printtien ohella valmistuu myös digiversioita. Niiden osuus tulee todennköisesti pysymään pienenä.

Kuinka oppikirjailija pärjää?

Menestyvänkin oppikirjan tuotto jakautuu työryhmän jäsenten kesken, joten palkkiosummat eivät ole kovin suuria. Olen vuosien mittaan ollut välillä virkavapaalla laatimassa oppimateriaaleja. Siinä on auttanut muun muassa Suomen tietokirjailijoilta saamani apurahat.

Millainen on mielestäsi hyvä oppikirja?

Hyvä oppikirja yleistää, mutta antaa virikkeitä myös laajempaan ja syvempään tutkisteluun. Oppikirjan tulee olla havainnollinen, ja sen tulee esittää pääasiat selkeästi. Oppikirjan pitää toimia myös oppilaan opiskelussa ja sopia eritasoisille oppilaille. Sen pitää mahdollistaa myös erilaiset työtavat.

Sait Warelius-palkinnon kesällä 2019. Warelius-palkinto myönnetään vuosittain tietokirjailijalle, jolla on laaja ja korkealaatuinen tietoteostuotanto tai jolla on ollut merkittävä vaikutus suomalaiseen tietokirjallisuuteen. Miltä tällainen huomionosoitus tuntuu?

Mahtavalta. Sehän on harvoille ja valituille myönnettävä palkinto, jota oppi- ja tietokirjailijat arvostavat.

Mitä on työn alla juuri nyt?

Yläkoulun Elo-sarjan Itämeren elämän oppikirja ja siihen liittyvät oheismateriaalit: tehtävävihko ja digiopettajan aineisto.

 

2.8.2019