Tutustu tietokirjailijaan

Päivi Vehmas

Päivi Vehmas

Muut tittelisi?

Kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja.

Asuinpaikkasi?

Asun Hämeenkyrössä upeiden peltomaisemien keskellä.

Mitä kirjoja kirjoitat?

Teen oppimateriaalia alakoulun puolelle. Olen tehnyt pääasiassa ympäristötiedon, biologian ja maantiedon sekä matematiikan kirjasarjoja. Nimikkeitä on yhteensä yli 200.

Kuinka sinusta tuli oppikirjailija?

Teuvo Nyberg pyysi minua Koulun ympäristötieto -sarjaan 1990-luvun alussa. Olin silloin nuori, innokas luokanopettaja ja erityisen kiinnostunut ympäristökasvatuksesta, tutkimalla oppimisesta, kokonaisopetuksesta ja yhteistoiminnallisista työtavoista. Samat asiat ovat pinnalla tänä päivänäkin.

Miten kirjasi syntyvät?

Aluksi tarvitaan hyviä, uusia ideoita, joita työryhmässä kehitetään ja ammutaan myös alas, kunnes löydetään se uusi yhteinen näkemys kirjasarjan raameiksi. Tämä on minusta erittäin tärkeä vaihe, johon pitää olla aikaa.  Kun sisällöstä on sovittu, jaetaan työt. Sitten alkaa se hienoin vaihe eli oman osuuden ideoiminen ja kirjoittaminen. Ryhmässä tekstit käydään läpi moneen kertaan ja palaute voi joskus olla rankkaakin. Sen kestää, kun ymmärtää, että paras mahdollinen lopputulos on kaikkien etu. Taiton tarkistaminen on myös mukava vaihe, vaikka vaatiikin melkoista tarkkuutta.

Mitä tietokirjailijana toivot?

Tällä hetkellä toivon itsekkäästi, että saan pitää pitkän yhtäjaksoisen kesäloman ensimmäistä kertaa kahteenkymmeneen vuoteen. Oppikirjailijan kesä on yleensä työntäytteinen.

Millaisena näet kirjan tulevaisuuden?

Luen kirjoja sekä sähköisessä muodossa että painettuna ja pidän molemmista tavoista. Sanomalehden luen sähköisenä. Näen, että nuoriso on vahvasti siirtynyt lukemaan tekstin sähköisessä muodossa. Teksti halutaan lyhyenä ja tarinat mielellään videona tai animaationa. Tärkeää olisi varmistaa, että toimittajat ja kirjailijat saavat jatkossakin palkan työstään, jotta  teksti pysyy laadukkaana, vaikka se tarjottaisiin lukijalle sähköisessä muodossa. Painettu kirjakin toki jatkaa elämäänsä sähköisen kirjan rinnalla.

Kuinka tietokirjailija pärjää?

Elätän itseni kirjoittamalla, mutta tunnustan olevani työnarkomaani.

Sinut palkittiin juuri Otavan Kirjasäätiön Oppimateriaalipalkinnolla. Miltä tällainen huomionosoitus tuntuu?

Melkein jokaisessa kodissa on runsaasti oppikirjoja, mutta niiden tekijät jäävät usein vähälle huomiolle. Minusta on hienoa, että tällä jokavuotisella palkinnolla annetaan arvoa ammattikunnallemme. Olen ammatistani ylpeä ja huomionosoitus tuntuu hyvältä, vaikka en sitä osannut odottaa kohdalleni. Oppikirjailijan työstä voi todeta, että matka on palkinto, sillä niin paljon sen matkan varrella oppii muilta ihmisiltä.

19.4.2013