Tutustu tietokirjailijaan

Leena Silfverberg

Leena Silfverberg

Kuva: Johannes Wessels.

Muut tittelisi:

Lehtori

Asuinpaikkasi?

Helsinki

Minkälaisia kirjoja kirjoitat?

Kirjoitan oppikirjoja ja tietokirjoja vieraskielisille suomen kielen opiskelijoille.

Kuinka sinusta tuli oppikirjailija?

Ensimmäisen kirjani kirjoitin siksi, että halusin opetukseeni selkeyttä. Käytössä oli tuolloin muutama alan oppikirja, mutta jotenkin ne eivät tuntuneet soveltuvan minulle. Niinpä ryhdyin laatimaan opetusmonistetta oppilailleni. Luulen, että moni oppikirjan tekijä aloittaa samoista syistä ensimmäisen kirjansa. Toisen kirjan teinkin sitten jo oppilaiden painostuksesta ja sen jälkeen ilmestyneet aina eteen tulleen ilmeisen materiaalipuutteen paikkaamiseksi.

Esikuvana ensimmäiselle kirjalleni oli vanhemman kollegan aiemmin tekemä oppikirja sekä siinä käytetty metodi. Halusin kehittää joitakin uusia lähestymistapoja, ja kaikki käytössä olevat kirjat olivat jo jotenkin vanhahtavia kieleltään ja asultaan.

Oppikirjailija tajusin olevani vasta, kun olin jo julkaissut useita teoksia.

Miten kirjasi syntyvät?

Kirjan idea syntyy, kun huomaan tarvitsevani oppilailleni jotakin lisätietoa tai haluan selkiyttää tai täydentää asioita. Silloin ryhdyn laatimaan tuntitehtäviä, jotka sitten muokkaan kirjan asuun, kun koko materiaali on koossa.

Mitä oppikirjailijana toivot?

Toivon tietysti, että oppikirjani ovat toimivia ja auttavat suomen kielen opiskelijaa vahvistamaan kielitaitoaan.

Millaisena näet kirjan tulevaisuuden?

Oppikirjalla on aina tulevaisuus, mutta sen muoto varmaankin muuttuu. Luulen, että kaikki oppimateriaali päätyy vähitellen digitaaliseen muotoon ja paperista luovutaan. Jo nyt osa opiskelijoista lukee materiaalia tabletilta eikä paperilta.

Kuinka oppikirjailija pärjää?

Nykyisessä tilanteessa, jossa tekijänpalkkiot ovat pienet ja tekijänoikeuksia rikotaan melko surutta kirjoja kopioimalla, oppikirjailijalla täytyy olla myös leipätyö. Jonkinlainen ongelma on myös se, että esimerkiksi minun oppilaitoksessani oppikirjan teko ei ole mikään meriitti eikä sen valmistamiseen myönnetä materiaalin tuottamiseen tarkoitettua vapaata samalla tavoin kuin esimerkiksi tutkijalle annetaan tutkimusvapaata.  

Sait tammikuussa Oppikirjailijapalkinnon ansioistasi oppikirjailijana. Miltä tällainen huomionosoitus tuntuu?

Kyllähän se tuntuu hyvältä.

Millainen on mielestäsi hyvä oppikirja?

Hyvä oppikirja on selkeä ja niin havainnollinen, että ymmärtäminen ja oppiminen tapahtuu vaivatta. Hyvässä oppikirjassa myös kuvat ja oheismateriaalit vahvistavat oppimisprosessia ja helpottavat muistiin painamista.

 

19.2.2014