Tutustu tietokirjailijaan

Kirsi Vainio-Korhonen

Kirsi Vainio-Korhonen

Kuva: Erja Hyytiäinen

Muut tittelisi?

Suomen historian professori Turun yliopistossa.

Asuinpaikkasi?

Helsinki.

Mitä kirjoja kirjoitat?

Tutkimustyössäni olen perehtynyt sukupuolihistoriaan ja naisten työn historiaan sekä ajallisesti 1700-luvun historiaan. Näistä aihepiireistä ovat myös kirjani syntyneet.

Kuinka sinusta tuli tietokirjailija?

Tietokirjojen kirjoittaminen liittyy suoraan tutkijan työhöni: historioitsijana julkaisen tutkimustulokseni monografioiden ja artikkelien muodossa.

Miten kirjasi syntyvät?

Kaikki teokseni perustuvat arkistotutkimukseen. Viranomaisasiakirjojen ohella pyrin käyttämään myös yksityisempää lähdeaineistoa, yksityiskirjeitä ja päiväkirjoja. Yritän lisäksi kirjoittaa sellaisella otteella, että kuka tahansa suomalainen lukisi kirjojani mielellään.

Mitä tietokirjailijana toivot?

Toivoisin historiaa lukevien suomalaisten kiinnostuvan yhä enemmän myös muusta kuin sota- ja suurmieshistoriasta. Arjen, naisten tai vaikkapa kulutuksen historian kaltaiset lähestymistavat rikastuttavat käsitystämme menneestä.

Millaisena näet kirjan tulevaisuuden?

Uskon vahvasti kirjan tulevaisuuteen. Painettu kirja on formaattina lyömätön lukukokemus, mutta samalla sähköinen kirja tarjoaa lukijoille uusia mahdollisuuksia.

Kuinka tietokirjailija pärjää?

Pärjään, koska saan tällä hetkellä kuukausipalkkani muualta kuin kirjoistani. Humanistitutkijana kuitenkin tiedän, miten pieninä palasina historiasta kirjoittavan leipä voi maailmalla olla.

Sinut palkittiin Tieteen päivillä Vuoden tiedekirja -palkinnolla. Miltä tällainen huomionosoitus tuntuu?

Se tuntuu suurelta kunnianosoitukselta, mitä se onkin. Erityisen iloinen olen palkintoraadin arviosta, jonka mukaan "Ujostelemattomat edustaa tinkimätöntä tiedettä, mutta samalla myös lukukokemuksen riemua".

14.1.2013