Tutustu tietokirjailijaan

Joel Kuortti

Joel Kuortti

Muut tittelisi:

Englantilaisen filologian professori ja Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen johtaja Turun yliopistossa sekä nykykulttuurin dosentti Jyväskylän yliopistossa. Olen myös Kansainvälisen Rushdie -seuran puheenjohtaja.

Asuinpaikkasi?

Tampere.

Minkälaisia kirjoja kirjoitat?

Keskeinen osa työtäni on tutkimuskirjallisuuden kirjoittaminen ja toimittaminen yksin ja yhdessä toisten tutkijoiden kanssa. Tällaisia opuksia on artikkeleiden ohella kertynyt tusinan verran. Ne käsittelevät eri puolia tutkimuksestani.

Tutkimusten ohella kirjoitan myös erilaisia kirjoituksia akateemisen maailman liepeiltä. Esimerkiksi yliopistoelämää käsittelevästä kaunokirjallisuudesta olen julkaissut kirjan Yliopistoon! Kaunokirjallisia kuvauksia akateemisesta maailmasta. Minulle kirjoittaminen on tärkeä ilmaisukeino ja ajattelun tapa.

Kuinka sinusta tuli tietokirjailija?

Tutkijana ei voi välttyä kirjoittamiselta, mutta ennemminkin minua on kiinnostanut löytää tapoja saada selvää asioista ja kertoa niistä muille.

Miten kirjasi syntyvät?

En tiedä, onko minulla erityistä kirjantekotapaa. Usein ne alkavat jostain pienestä ideasta, joka alkaa kehittyä. 

Mikä tietokirjan olisit halunnut itse kirjoittaa?

Yrjö Kokon teoksen Laulujoutsen. Se on esimerkki tietokirjan vaikuttavuudesta. Se on myös muodoltaan helposti lähestyttävä, tarinallinen ja kuvaa ja sanaa yhdistävä.

Millaisena näet kirjan tulevaisuuden?

Nopeita muutoksia tulee varmaan edelleen tapahtumaan sähkökirjan ja muun teknologian kehityksen myötä. Ei perinteinenkään kirja kokonaan katoa.

Kuinka tietokirjailija pärjää?

Eri alojen tietokirjailijoilla on varmasti erilaiset edellytykset pärjätä tulevaisuuden haasteiden edessä. Kaikkineen en usko, että tietokirjallisuuden asema on uhattuna, muodot muuttuvat.

Yhdessä Jukka-Pekka Pietiäisen kanssa kirjoittamasi teos 100 merkittävää suomalaista tietokirjaa – Abckiriasta Mustaan orkideaan julkaistaan kesäkuussa. Miksi tämä kirja oli tärkeä kirjoittaa?

Suurin tekijä oli varmasti tietokirjakentän monipuolisuuden ja pitkän historian esiin tuominen. Kirjoitimme molemmat kirjaan 50 juttua, ja vastaan tuli monia mielenkiintoisia teoksia, joita emme ennestään tunteneet. Se oli erittäin opettavaista. Valintaprosessi oli monipolvinen ja yritimme täydentää listaa omien mukavuusalueidemme ulkopuolelta kyselemällä vinkkejä.

 

9.6.2014