Tutustu tietokirjailijaan

Harri Hautajärvi

Harri Hautajärvi

Kuva: Netta Böök

Muut tittelisi?

Arkkitehti. Teen kirjoitus- ja suunnittelutöitä, ja lisäksi toimin poikkitaiteellisesti arkkitehtuurin ja kuvataiteen välimaastossa tekemällä tilataideteoksia.

Asuinpaikkasi?

Helsingin Etelä-Hermanni

Mitä kirjoja kirjoitat?

Kirjoissani Huviloita ja saunoja ja Omakotitaloja esittelen suomalaisen asuin- ja vapaa-ajanarkkitehtuurin parhaimmistoa historiakatsauksilla, kestävän rakentamisen ja energiansäästön esimerkeillä täydennettyinä. Kirjoista on julkaistu myös englanninkieliset painokset Villas & Saunas in Finland ja Houses in Finland.

Lapin matkailun historiaan sen alkuajoista näihin päiviin paneuduin lisensiaattityössäni Lapin läänin matkailuarkkitehtuurin historia. Nyt työstän siitä väitöskirjaa.

Kuinka sinusta tuli tietokirjailija?

Kirjoittaminen on jotenkin aina vienyt minua mukanaan, vaikka en ikinä ollut ajatellut sitä minkään sortin ammatiksi itselleni. Tieteellistä lähestymistapaa ja kirjoittamista opettelin aikoinaan tutkimustöiden parissa, mutta tieteellisissäkin artikkeleissa olen aina pitänyt tärkeänä popularisoida tekstit lukijoita kiinnostavaan ja ymmärrettävään muotoon. Journalistista iskevyyttä on tullut harjaannutettua kirjoittamalla arkkitehtuurin ja kulttuurin aiheista aikakaus- ja sanomalehtiin – oikeastaan jo siitä lähtien, kun lukiolaisena raapustin ensimmäisiä lehtijuttujani rovaniemeläiseen ilmaisjakelulehteen. Yhdeksän vuoden pesti Arkkitehti-lehden päätoimittajana tarjosi niin hyvän näköalapaikan suomalaiseen arkkitehtuuriin, että huomasin voivani hyödyntää sitä kirjojen tekemiseen.

Miten kirjasi syntyvät?

Rakennustiedon kustantajan aloitteesta päädyin keräämään kirjaksi arkkitehtuuriltaan kiinnostavimpia uusia suomalaisia kesähuviloita ja saunoja. Kun kirja menestyi sekä Suomessa että ulkomailla ja ylsi vuoden 2006 kansainvälisesti parhaiden arkkitehtuurikirjojen palkintoehdokkaaksi Lontoossa, päätettiin tehdä vastaavanlainen kirja omakotitaloista. Tehtaiden suunnittelemien valmistalojen ja -mökkien valtavasta tarjonnasta johtuen arkkitehtien suunnittelemia pientaloja ja saunoja rakennetaan vain vähän, ja niitä tunnetaan huonosti, mutta kirjojeni kysynnän perusteella voi päätellä, että löytyy kiinnostusta myös hyvää ja huolellista, ympäristöseikat huomioon ottavaa suunnittelua kohtaan.

Mitä tietokirjailijana toivot?

Tietokirjailijoiden ja toimittajien ammattietiikkaan pitäisi kuulua olennaisena osana toisten tekemän työn kunnioittaminen, mainitsemalla käyttämänsä lähteet ja aiheesta aiemmin tehty tutkimus.

Millaisena näet kirjan tulevaisuuden?

Internet ja sormitietokoneet tulevat vähentämään etenkin hetkessä elävien paperikirjojen tarpeellisuutta, mutta esimerkiksi arkkitehtuuri- ja taidekirjoja tullaan painamaan varmasti hamassa tulevaisuudessakin, sillä digitaaliset tiedostot eivät pysty niitä korvaamaan. On aivan eri asia lehteillä kesämökin terassilla vaikkapa tähtigalakseja tai egyptologian aarteita käsittelevää kaunista kirjaa, kuin selata sähköistä verkkoversiota näytöltä.

Paperikirja voi olla myös ekoteko. On vaikuttavaa katsella satoja vuosia sitten painettuja kirjoja, etenkin kun tietää että monet sähköiset tiedostot katoavat jo muutamassa vuodessa, ja tiedostojen ylläpitämiseen tarvittavat maailman miljoonat palvelimet ahnehtivat yhä enemmän ja enemmän sähköenergiaa.

Kuinka tietokirjailija pärjää?

Näin pienen kieliryhmän maassa tietokirjoja voi kirjoittaa käytännössä vain apurahoilla ja sivutyönä palkkatyön ohessa, etenkin jos kirjat on suunnattu pienelle lukijakunnalle ja vain Suomen markkinoille. Kiehtova ja henkisesti palkitseva työ omilla aikatauluilla sekä vaikuttamisen mahdollisuus ovat varmaan parhaita kannustimia monelle tietokirjojen parissa puurtavalle.


19.10.2011