Tutustu tietokirjailijaan

Anna Kontula

Anna Kontula

Kuva: Niclas Warius.

Muut tittelisi:

YTT 

Asuinpaikkasi?

Tampereen Kaleva

Minkälaisia kirjoja kirjoitat?

Kirjoitustapani on jotain perinteisen tieto- ja kaunokirjallisuuden välissä. Tyyli on säilynyt kirjasta toiseen, vaikka aiheet vaihtuvat.

Ajattelen, että myös kaunokirjallisuus on "tosiasioiden" kertomista, vain hieman erilaisin metodein, ja että joidenkin totuuden tasojen kertomiseen kaunokirjallisuuden välineet ovat perinteistä tietokirjamuotoa eksaktimpia.

Kuinka sinusta tuli tietokirjailija?

Tutkijan työssäni pidin tärkeänä, että tulokseni olisivat muidenkin kuin vertaisarvioitujen tiedelehtien varsin rajatun yleisön ulottuvilla. Ensimmäiset kirjani ovat hieman huolellisemmin kirjoitettuja tutkimuksia, sen jälkeen olen tehnyt myös ei-akateemisia tietokirjoja.

Miten kirjasi syntyvät?

Luen ja keskustelen ihmisten kanssa aika paljon, ja näiden vaikutteiden pohjalta kirjoitan kolumneja. Toisinaan asioista alkaa vähitellen muodostua päässä isompia kokonaisuuksia. Silloin on kirjoitettava kirja.

Mikä tietokirjan olisit halunnut itse kirjoittaa?

Kommunistisen manifestin ensimmäinen osa on kirjoitettu taidolla, josta meillä kaikilla olisi opittavaa. Mielestäni muutenkin tietokirjallisuuden puolella aivan liian vähän kiinnitetään huomiota kielen laatuun - ja kuitenkin kieli on tietokirjassa aivan yhtä tärkeä asia kuin kaunokirjallisuudessakin.

Millaisena näet kirjan tulevaisuuden?

Kirja varmasti elää, mutta sen muoto saattaa muuttua. Kirjapainotaidon ja paperiteollisuuden myötä historialliset kirjakääröt muuttuivat huomattavasti monisanaisemmiksi niteiksi. Voi olla, että kirjan siirtyminen sähköiseen muotoon lyhentää jälleen keskimääräistä tekstin mittaa.

Kuinka tietokirjailija pärjää?

Jos tarkoitetaan taloudellista pärjäämistä, tietokirjailu ei lyö leiville. On varauduttava siihen, että tulot tulevat muualta.

Tuorein teoksesi avaa vasemmiston ja oikeiston näkemyserojen aatteellisia perusteita. Miksi tämä teos oli tärkeä kirjoittaa?

Kirjeitä oikealle on historiallisesti taustoitettu kuvaus nykyideologioista. Kirja piti tehdä, koska politiikassa näistä asioista käydään aivan liian vähän keskustelua, mikä puolestaan johtaa lyhytjänteiseen, poukkoilevaan ja reaktiiviseen päätöksentekoon.


6.8.2014