Tietokirjailijoiden verkkolukupiiri

Tietokirjailijoiden verkkolukupiiri yhdistyksen jäsenille jatkuu keväällä 2021. Lukupiiri kokoontuu neljänä torstaina klo 14–15.30. Tapaamisten ajankohdat ovat 4.2., 11.3., 8.4. ja 6.5.   

Verkkolukupiiri on ohjattu lukupiiri, jossa luetaan ajankohtaista tietokirjallisuutta. Keskiössä on luettu tietokirja ja sen osallistujissa herättämät ajatukset ja tunnot. Ohjaaja myös alustaa lyhyesti tietokirjan tiimoilta, esimerkiksi tekijästä, teoksesta, ajankohtaisista teemoista. Jokaiseen kertaan sisältyy rupeama luovaa ja/tai reflektiivistä kirjoittamista, jonka tarkoitus on jäsentää ja syventää omaa ajattelua. Kaikki kirjoittaminen tehdään itselle, mitään ei tarvitse jakaa.

Lukupiiriin ohjaa tietokirjailija, kirjallisuustieteen dosentti ja kirjallisuusterapeutti Päivi Kosonen.

Toukokuun tapaaminen 6.5.

Toukokuun verkkolukupiiri pidetään 6.5. klo 14–15.30. Toukokuun tapaamiseen luetaan Riitta Kylänpään teos Utelias mieli. Claes Anderssonin elämä (Siltala 2020). Myös toukokuun tapaamiseen voi ilmoittautua tämän sivun alla. Mukaan pääsy tai mahdollinen jonotuspaikka vahvistetaan kullekin ilmoittautujalle sähköpostitse.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan – tietokirjallisuudesta ja sitä kautta meistä ja maailmasta!

Päivi Kososen kuva: Lea Froloff

Päivi Kosonen on tietokirjailija, kirjallisuustieteen dosentti ja kirjallisuusterapeutti. Hän ohjaa työkseen erilaisia lukupiirejä ja kehittää parhaillaan lukupiirimalleja Turun yliopistossa Suomen Akatemian tutkimushankkeessa.