Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali kaudelle 2021–2023

Suomen tietokirjailijat ry:n kevätkokouksen valitsema vaalivaliokunta piti järjestäytymiskokouksensa 23. syyskuuta 2020.

Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Titta Putus-Hilasvuori ja varapuheenjohtajaksi Karo Hämäläinen. Valiokunta sopi menettelytavoista, joilla halukkaat voivat ilmoittautua ehdokkaiksi yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen vaaliin ja joilla ehdokkaat voivat esittäytyä jäsenistölle.

Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja vuosille 2021–2023. Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Markku Löytönen on ollut puheenjohtajana sääntöjen salliman enimmäismäärän eli kolme kolmivuotiskautta eikä häntä voida valita uudelleen. Puheenjohtajan tehtävästä maksetaan vuosipalkkio.

Yhdistyksen hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä. Hallitus muun muassa hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet ja päättää apurahoista sekä hoitaa yhdistyksen asioita. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista kokouspalkkio. Enimmäisaika hallituksessa on kolme kolmivuotiskautta.

Syyskokouksessa valitaan myös kolme hallituksen jäsentä vuosille 2021–2023. Hallituksesta ovat erovuorossa Markku Heikkilä, Päivi Kosonen ja Rainer Oesch. Heikkilä on ollut hallituksessa sääntöjen salliman enimmäismäärän eli kolme kolmivuotiskautta eikä häntä voida valita enää hallitukseen. Kosonen on ollut hallituksessa kaksi kolmivuotiskautta ja voi asettua ehdolle hallitukseen. Oesch on ollut hallituksessa yhden kolmivuotiskauden ja voi asettua ehdolle hallitukseen. Kosonen ja Oesch ovat molemmat ilmoittaneet olevansa käytettävissä uudelle kaudelle.


Ilmoittaudu ehdokkaaksi yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen vaaliin

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi asettua ennakkoon ehdokkaaksi puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistykselle (toimisto@suomentietokirjailijat.fi) sunnuntaihin 25. lokakuuta 2020 klo 23.59 mennessä. Kirjallisen ilmoittautumisen liitteenä ehdokkaita pyydetään lähettämään itsestään ja tavoitteistaan enintään liuskan (2 000 merkkiä minä-muodossa) mittainen esittely ja valokuva. Kirjoitathan viestin otsikkoon joko "Ilmoittautuminen ehdokkaaksi puheenjohtajan vaaliin" tai "Ilmoittautuminen ehdokkaaksi hallituksen vaaliin". Puheenjohtajan vaaliin voi asettua ehdolle, vaikka kaudet yhdistyksen hallituksessa olisivat täynnä.

Ehdokkaiden lähettämät esittelyt julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla perjantaina 30. lokakuuta 2020.

Vaalivaliokunta valmistelee syyskokoukseen esityksensä, jossa ovat kaikkien vaalikelpoisten ehdokkaiden omat esittelyt sekä valiokunnan suositukset perusteluineen. Vaalivaliokunnan puheenjohtaja esittelee suositukset syyskokouksessa. Syyskokous, jossa puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali suoritetaan, pidetään lauantaina 14.11.2020. Syyskokoukseen ilmoittautuminen alkaa viikolla 42.

Ehdokas voi käyttää syyskokouksessa esittely- tai linjapuheenvuoron, jonka jälkeen ehdokkaalle voidaan esittää kysymyksiä. Syyskokouksen osanottajat voivat myös käyttää kannatuspuheenvuoroja, jotka jakaa syyskokouksen puheenjohtaja.

Ehdokkuusasioissa voitte ottaa yhteyttä vaalivaliokuntaan:

Titta Putus-Hilasvuori |  tittaputushilasvuori@gmail.com (puheenjohtaja)
Karo Hämäläinen | karo.hamalainen@gmail.com (varapuheenjohtaja)
Olli Haapanen | ollij.haapanen@gmail.com
Anne Helttunen | anne.helttunen@aidinkielenopettajainliitto.fi
Outi Mäki | outi.maki@nic.fi
Katariina Vuori | katariina.vuori@gmail.com