Hallituksen jäsenten vaali kaudelle 2023–2025

Ilmoittaudu ehdolle viimeistään 30.10.2022

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi asettua ennakkoon ehdokkaaksi hallituksen jäseneksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistykselle (toimisto@suomentietokirjailijat.fi) viimeistään sunnuntaina 30.10.2022. Kirjallisen ilmoittautumisen liitteenä ehdokkaita pyydetään lähettämään itsestään ja tavoitteistaan enintään liuskan (2 000 merkkiä minä-muodossa) mittainen esittely ja valokuva. Kirjoita viestin otsikkoon "Ilmoittautuminen ehdokkaaksi hallituksen vaaliin".

Esittelyssä voi kertoa lyhyesti esimerkiksi 

  • Kuka olet ja mitä teet työksesi?
  • Millaisia tietokirjoja olet julkaissut? 
  • Millaisien asioiden edistämisestä yhdistyksen hallituksen jäsenenä olisit kiinnostunut?

Ehdokkaiden lähettämät esittelyt julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla perjantaina 4. marraskuuta 2022.

Mitä hallituksen jäsenyys tarkoittaa?

Yhdistyksen hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä. Hallitus muun muassa hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet, päättää apurahoista sekä tietokirjailija- ja oppikirjailijapalkinnoista ja yhdistyksen julkaisutoiminnasta sekä hoitaa yhdistyksen asioita. Hallituksen apuna toimii työ- ja talousvaliokunnat sekä apurahatoimikunta ja palkintolautakunta. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista kokouspalkkio. Enimmäisaika hallituksessa on kolme kolmivuotiskautta.

Hallitus kokoontuu kuusi kertaa vuodessa, tarvittaessa useamminkin. Kokoukset ovat pääsääntöisesti lähikokouksia, mutta niihin voi aina osallistua myös etänä.

Hallituksen jäsen ei voi saada yhdistykseltä työskentelyapurahaa (syksyn tai kevään apuraha). Jäsenyys hallituksessa ei kuitenkaan ole este jatkuvahakuisen apurahan saamiselle.

Syyskokouksessa valitaan kolme hallituksen jäsentä vuosille 2023–2025. Hallituksesta ovat erovuorossa Mervi Holopainen, Elina Kahla ja Annamari Saure.

Vaalivaliokunta valmistelee syyskokoukseen esityksensä, jossa ovat kaikkien vaalikelpoisten ehdokkaiden omat esittelyt sekä valiokunnan suositukset perusteluineen. Suositus ei sido jäseniä.

Vaalivaliokuntaan kuuluvat Katariina Vuori (puheenjohtaja), Anne Helttunen (varapuheenjohtaja) sekä jäsenet Olli Haapanen, Outi Mäki, Pia Mäkinen ja Teuvo V. Riikonen. Sihteerinä on toiminnanjohtaja. Valiokunta sopii menettelytavoista, joilla halukkaat voivat ilmoittautua ehdokkaiksi yhdistyksen hallituksen vaaliin ja joilla ehdokkaat voivat esittäytyä jäsenistölle.

Syyskokouksessa

  • Vaalivaliokunta esittelee suosituksensa
  • Ehdokas voi pitää esittely- tai linjapuheenvuoron, jonka jälkeen ehdokkaalle voidaan esittää kysymyksiä
  • Syyskokouksen osallistujat voivat esittää kannatuspuheenvuoroja

Syyskokous, jossa hallituksen jäsenten vaali suoritetaan, pidetään lauantaina 19.11.2022. Syyskokoukseen voi ilmoittautua täällä.