Hallituksen jäsenten vaali kaudelle 2022–2024

Suomen tietokirjailijat ry:n kevätkokouksen valitsema vaalivaliokunta piti järjestäytymiskokouksensa 18. elokuuta 2021.

Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Katariina Vuori (katariina.vuori@gmail.com) ja varapuheenjohtajaksi Karo Hämäläinen. Vaalivaliokunnan muut jäsenet ovat Olli Haapanen, Anne Helttunen, Outi Mäki ja Titta Putus-Hilasvuori. Sihteerinä on toiminnanjohtaja. Valiokunta sopi menettelytavoista, joilla halukkaat voivat ilmoittautua ehdokkaiksi yhdistyksen hallituksen vaaliin ja joilla ehdokkaat voivat esittäytyä jäsenistölle.

Yhdistyksen hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä. Hallitus muun muassa hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet ja päättää apurahoista sekä hoitaa yhdistyksen asioita. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista kokouspalkkio. Enimmäisaika hallituksessa on kolme kolmivuotiskautta.

Syyskokouksessa valitaan kolme hallituksen jäsentä vuosille 2022–2024. Hallituksesta ovat erovuorossa Kai Myrberg, Anne Mäntynen ja Tuula Uusi-Hallila.

Syyskokoukseen voi ilmoittautua täällä viimeistään 14.11.


Ilmoittaudu ehdokkaaksi yhdistyksen hallituksen vaaliin

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi asettua ennakkoon ehdokkaaksi hallituksen jäseneksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistykselle (toimisto@suomentietokirjailijat.fi) sunnuntaihin 31. lokakuuta 2021 mennessä. Kirjallisen ilmoittautumisen liitteenä ehdokkaita pyydetään lähettämään itsestään ja tavoitteistaan enintään liuskan (2 000 merkkiä minä-muodossa) mittainen esittely ja valokuva. Kirjoitathan viestin otsikkoon "Ilmoittautuminen ehdokkaaksi hallituksen vaaliin".

Esittelyssä voi kertoa lyhyesti esimerkiksi 

  • Kuka olet ja mitä teet työksesi?
  • Millaisia tietokirjoja olet julkaissut? 
  • Millaisien asioiden edistämisestä yhdistyksen hallituksen jäsenenä olisit kiinnostunut?

Ehdokkaiden lähettämät esittelyt julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla perjantaina 5. marraskuuta 2021.

Vaalivaliokunta valmistelee syyskokoukseen esityksensä, jossa ovat kaikkien vaalikelpoisten ehdokkaiden omat esittelyt sekä valiokunnan suositukset perusteluineen. Vaalivaliokunnan puheenjohtaja esittelee suositukset syyskokouksessa. Syyskokous, jossa hallituksen jäsenten vaali suoritetaan, pidetään lauantaina 27.11.2021. Syyskokoukseen voi ilmoittautua täällä.

Ehdokas voi käyttää syyskokouksessa esittely- tai linjapuheenvuoron, jonka jälkeen ehdokkaalle voidaan esittää kysymyksiä. Syyskokouksen osanottajat voivat myös käyttää kannatuspuheenvuoroja, jotka jakaa syyskokouksen puheenjohtaja.