Hallituksen jäsenten vaali kaudelle 2020–2022

Tutustu ehdokkaisiin täällä.

Ilmoittautuminen ehdokkaaksi päättyi 11.10. klo 12.00.

Suomen tietokirjailijat ry ry:n kevätkokouksen valitsema vaalivaliokunta piti järjestäytymiskokouksensa 12. kesäkuuta 2019.

Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Mäkelä ja varapuheenjohtajaksi Titta Putus-Hilasvuori. Valiokunta sopi menettelytavoista, joilla halukkaat voivat ilmoittautua ehdokkaiksi yhdistyksen hallituksen vaaliin ja joilla ehdokkaat voivat esittäytyä jäsenistölle.

Yhdistyksen hallituksessa on puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Hallitus kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. Kokoukset järjestetään Helsingissä. Hallitus muun muassa hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet ja päättää apurahoista sekä hoitaa yhdistyksen asioita. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja heidän matkakulunsa korvataan. Enimmäisaika hallituksessa on kolme kolmivuotiskautta.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta eli seuraava kausi on 2020–2022. Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Jussi Pakkasvirta, Annamari Saure ja Timo Tossavainen. Tossavaista ei voida valita uudelle kaudelle, koska hän on ollut hallituksessa sääntöjen salliman enimmäismäärän eli kolme kolmivuotiskautta. Pakkasvirta on ilmoittanut, ettei hän pyri toiselle kaudelle.
 


Ilmoittaudu ehdokkaaksi

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi asettua ennakkoon ehdokkaaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistykselle (toimisto@suomentietokirjailijat.fi) perjantaihin 11. lokakuuta 2019 klo 12.00 mennessä. Kirjallisen ilmoittautumisen liitteenä ehdokkaita pyydetään lähettämään itsestään ja tavoitteistaan enintään liuskan (2000 merkkiä) mittainen esittely ja valokuva.

Ehdokkaiden lähettämät esittelyt julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla perjantaina 1. marraskuuta 2019. Ne lähetetään myös kokousaineistossa, joka postitetaan syyskokoukseen ilmoittautuneille jäsenille viikolla 45.

Vaalivaliokunta valmistelee kokouksessaan 16. lokakuuta 2019 esityksensä, jossa ovat kaikkien vaalikelpoisten ehdokkaiden omat esittelyt sekä valiokunnan suositukset perusteluineen. Vaalivaliokunnan puheenjohtaja esittelee suositukset syyskokouksessa. Syyskokous, jossa hallituksen jäsenten vaali suoritetaan, pidetään Helsingissä lauantaina 16.11.2019.

Ehdokas voi käyttää syyskokouksessa esittely- tai linjapuheenvuoron, jonka jälkeen ehdokkaalle voidaan esittää kysymyksiä. Syyskokouksen osanottajat voivat myös käyttää kannatuspuheenvuoroja, jotka jakaa syyskokouksen puheenjohtaja.

Ehdokkuusasioissa voitte ottaa yhteyttä vaalivaliokuntaan:

Olli Haapanen | ollij.haapanen@gmail.com
Anne Helttunen | anne.helttunen@aidinkielenopettajainliittof.fi
Karo Hämäläinen | karo.hamalainen@gmail.com
Ilkka Mäkelä | ilkka.makela@netikka.fi
Titta Putus-Hilasvuori |  titta.putus-hilasvuori@elisanet.fi
Katariina Vuori | katariina.vuori@gmail.com