Hallituksen jäsenten vaali kaudelle 2019–2021

Ilmoittaudu ehdokkaaksi 12.10. klo 12.00 mennessä

Suomen tietokirjailijat ry ry:n kevätkokouksen valitsema vaalivaliokunta piti järjestäytymiskokouksensa 9. elokuuta 2018.

Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eeva-Liisa Ryhänen ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Mäkelä. Valiokunta sopi menettelytavoista, joilla halukkaat voivat ilmoittautua ehdokkaiksi yhdistyksen hallituksen vaaliin ja joilla ehdokkaat voivat esittäytyä jäsenistölle.

Yhdistyksen hallituksessa on puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Hallitus kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. Kokoukset järjestetään Helsingissä. Hallitus muun muassa hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet ja päättää apurahoista sekä hoitaa yhdistyksen asioita. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja heidän matkakulunsa korvataan. Enimmäisaika hallituksessa on kolme kolmivuotiskautta.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta eli seuraava kausi on 2019–2021. Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Jaakko Heinimäki, Lassi Saressalo ja Tuula Uusi-Hallila. Heinimäkeä ei voida valita uudelle kaudelle, koska hän on ollut hallituksessa sääntöjen salliman enimmäismäärän eli kolme kolmivuotiskautta. Saressalo on ilmoittanut, ettei hän hae uudelle kaudelle.


Ilmoittaudu ehdokkaaksi

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi asettua ennakkoon ehdokkaaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistykselle (toimisto@suomentietokirjailijat.fi) perjantaihin 12. lokakuuta 2018 klo 12.00 mennessä. Ehdokkaaksi ilmoittautuminen on päättynyt. Kirjallisen ilmoittautumisen liitteenä ehdokkaita pyydetään lähettämään itsestään enintään liuskan (2 000 merkkiä) mittainen esittely ja valokuva.

Ehdokkaiden lähettämät esittelyt julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla perjantaina 2. marraskuuta 2018. Ne lähetetään myös kokousaineistossa, joka postitetaan syyskokoukseen ilmoittautuneille jäsenille viikolla 45.

Vaalivaliokunta valmistelee kokouksessaan 16. lokakuuta 2018 esityksensä, jossa ovat kaikkien vaalikelpoisten ehdokkaiden omat esittelyt sekä valiokunnan suositukset perusteluineen. Vaalivaliokunnan puheenjohtaja esittelee suositukset syyskokouksessa. Syyskokous, jossa hallituksen jäsenten vaali suoritetaan, pidetään Helsingissä lauantaina 17.11.2018.

Ehdokas voi käyttää syyskokouksessa esittely- tai linjapuheenvuoron, jonka jälkeen ehdokkaalle voidaan esittää kysymyksiä. Syyskokouksen osanottajat voivat myös käyttää kannatuspuheenvuoroja, jotka jakaa syyskokouksen puheenjohtaja.

Ehdokkuusasioissa voitte ottaa yhteyttä vaalivaliokuntaan:

Juha Drufva | juha.drufva@pp.inet.fi
Marjo Heiskanen | marjo.helena@gmail.com
Karo Hämäläinen | karo.hamalainen@gmail.com
Ilkka Mäkelä | ilkka.makela@netikka.fi
Titta Putus-Hilasvuori |  titta.putus-hilasvuori@elisanet.fi
Eeva-Liisa Ryhänen | eeva-liisa.ryhanen@saunalahti.fi