Hallituksen jäsenten vaali kaudelle 2018–2020 

Ilmoittaudu ehdokkaaksi 13.10. mennessä

Suomen tietokirjailijat ry ry:n kevätkokouksen valitsema vaalivaliokunta piti järjestäytymiskokouksensa 8. elokuuta 2017.

Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eeva-Liisa Ryhänen ja varapuheenjohtajaksi Hannu Salmi. Valiokunta sopi menettelytavoista, joilla halukkaat voivat ilmoittautua ehdokkaiksi yhdistyksen hallituksen vaaliin ja joilla ehdokkaat voivat esittäytyä jäsenistölle.

Yhdistyksen hallituksessa on puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Hallitus kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. Kokoukset järjestetään Helsingissä. Hallitus muun muassa hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet ja päättää apurahoista sekä hoitaa yhdistyksen asioita. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja heidän matkakulunsa korvataan. Enimmäisaika hallituksessa on kolme kolmivuotiskautta.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta eli seuraava kausi on 2018–2020. Puheenjohtajana kaksi kolmivuotiskautta ollut Markku Löytönen voi asettua ehdolle kolmanneksi kaudeksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta eli seuraava kausi on 2018–2020. Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Markku Heikkilä, Päivi Kosonen ja Terhi Pietiläinen. Kaikki voivat asettua uudelleen ehdokkaaksi. Pietiläinen on ilmoittanut, ettei hän asetu ehdokkaaksi uudelle kaudelle. Lisäksi on valittava hallituksen jäsen hallituksesta eronneen Helena Ruuskan loppukaudeksi 2018–2019.

Ilmoittaudu ehdokkaaksi

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi asettua ennakkoon ehdokkaaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistykselle (toimisto@suomentietokirjailijat.fi) perjantaihin 13. lokakuuta 2017 mennessä. Kirjallisen ilmoittautumisen liitteenä ehdokkaita pyydetään lähettämään itsestään enintään liuskan (2 000 merkkiä) mittainen esittely ja valokuva. Ilmoittautuminen ehdokkaaksi on päättynyt.

Ehdokkaat esitellään yhdistyksen verkkosivuilla perjantaina 3. marraskuuta 2017 alkaen sekä kokousaineistossa, joka postitetaan syyskokoukseen ilmoittautuneille jäsenille viikolla 45.

Vaalivaliokunta valmistelee kokouksessaan 25. lokakuuta 2017 esityksensä, jossa ovat kaikkien vaalikelpoisten ehdokkaiden omat esittelyt sekä valiokunnan suositukset perusteluineen. Vaalivaliokunnan puheenjohtaja esittelee suositukset syyskokouksessa. Syyskokous, jossa hallituksen jäsenten vaali suoritetaan, pidetään Helsingissä lauantaina 18.11.2017.

Ehdokas voi käyttää syyskokouksessa esittely- tai linjapuheenvuoron, jonka jälkeen ehdokkaalle voidaan esittää kysymyksiä. Syyskokouksen osanottajat voivat myös käyttää kannatuspuheenvuoroja, jotka jakaa syyskokouksen puheenjohtaja.

Ehdokkuusasioissa voitte ottaa yhteyttä vaalivaliokuntaan:

Juha Drufva | juha.drufva@pp.inet.fi
Marjo Heiskanen | marjo.helena@gmail.com
Suvi Höglund | suvi.hoglund@seitsemashuone.fi
Ilkka Mäkelä | ilkka.makela@netikka.fi
Eeva-Liisa Ryhänen | eeva-liisa.ryhanen@saunalahti.fi
Hannu Salmi | hannu.salmi@utu.f