Ehdokkaat hallituksen vaalissa 2020-2022

Yhdistyksen hallituksen jäsenten vaali

Suomen tietokirjailijat ry:n hallituksen vaali vuosiksi 2020–2022 käydään syyskokouksessa lauantaina 16. marraskuuta 2019. Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Jussi Pakkasvirta, Annamari Saure ja Timo Tossavainen.

Tossavaista ei voida valita uudelle kaudelle, koska hän on ollut hallituksessa sääntöjen salliman enimmäismäärän eli kolme kolmivuotiskautta. Pakkasvirta on ilmoittanut, ettei hän pyri toiselle kaudelle.

Kolme vuotta hallituksessa toiminut Annamari Saure on käytettävissä toiselle kaudelle. Hänen lisäkseen ehdokkaiksi ovat ilmoittautuneet Mervi Holopainen, Satu Jaatinen, Elina Kahla, Miia Kontro ja Arja Sahlberg.


Mervi Holopainen (s. 1957)

Olen koulutukseltani FM, pääaineena biologia ja jatkotutkintoni on kasvatustieteiden lisensiaatti. Olen toiminut biologian opettajana sekä yliopistossa että yläkoulussa ja lukiossa. Nykyisin olen biologian opettaja Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa. Urani aikana olen ollut myös hallintotehtävissä rehtorina ja osallistunut moniin erilaisiin luottamustehtäviin sekä työelämässä että harrastusten parissa. Esimerkiksi tällä hetkellä olen Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegion jäsen.

Olen ollut biologian oppikirjojen tekijäryhmissä 1990–luvun alusta saakka. Koko ajan eli kohta 30 vuotta olen ollut Suomen tietokirjailijoiden jäsen ja pitänyt jäsenyyttä äärimmäisen tärkeänä. Olen ollut mukana sekä yläkoulun että lukion oppimateriaalien laadinnassa. Lukion Bios–sarja (Sanoma Pro) on pitkään ollut erittäin menestynyt lukion oppimateriaali. Pitkän oppikirjailijauran aikana olen saanut tutustua muuttuvaan kustantamotoimintaan. Oppikirjojen tekeminen on muuttunut jopa radikaalisti tänä aikana. Materiaaleja laaditaan yhä enemmän tuoteratkaisuina, jotka sisältävät paitsi oppikirjoja, myös paljon muuta materiaalia opettajien ja oppilaiden käyttöön. Oppikirjailijoilta vaaditaan jatkuvasti uuden oppimista ja oman osaamisen päivittämistä.

Yhteisen edunvalvonnan merkitys korostuu yhä enemmän digitalisoituvassa oppikirjatuotannossa. Erityisesti oppimateriaalien laatu ja tekijänoikeudet ovat keskeisiä yhteisiä asioitamme. Niihin törmään jatkuvasti myös työssäni tulevien opettajien kouluttajana. Tekijänoikeuksien tunnetuksi tekeminen on edelleen tärkeää koulumaailmassa. Oppimateriaalien laadun takaamisen tulee olla myös Suomen tietokirjailijoiden tavoitteita. Hyvin laadittu, kotimainen oppimateriaali ei välttämättä ole se halvin vaihtoehto, mutta se on tärkeää.

Oppikirjailijoiden äänen kuuluminen ja kuuleminen ovat mielestäni tärkeitä osia Suomen tietokirjailijoiden yhteisessä toiminnassa. Myös alueellisesta näkökulmasta katson, että hallituksessa on hyvä olla edustusta eri puolilta Suomea. Näistä syistä olen erittäin kiinnostunut Suomen tietokirjailijat ry:n hallituksen jäsenyydestä.


 

Satu Jaatinen (s. 1972)

Olen turkulainen 47-vuotias tietokirjailija ja vapaa toimittaja. Olen koulutukseltani filosofian maisteri, olen kirjoittanut kahdeksan tietokirjaa ja työstän tällä hetkellä kahta seuraavaa. Lisäksi olen ollut mukana useissa toimitetuissa tietoteoksissa. Ominta aihepiiriäni on suomalainen kuluttaminen, mainonta ja elokuva- ja tv-viihde. Olen ollut tietokirjailijoiden jäsenenä vuodesta 2006 ja ollut koko tuon ajan mukana Lounais-Suomen aluetoiminnassa.

Olen kiinnostunut lasten luku- ja kirjoitusharrastuksesta enkä välitä siitä, tapahtuuko toiminta painettujen vai sähköisten välineiden välityksellä, kunhan se tapahtuu nuorelle omimmalla tavalla. Koen tutkittuun tietoon perustuvan tietokirjoittamisen roolin tärkeäksi nykypäivänä ja toivon, että yhdistys pystyy hankkimaan jäsenekseen myös nuoria kirjoittajia.


Elina Kahla (s. 1960)

Olen kulttuurintutkija ja tietokirjailija, ja työskentelen tällä hetkellä Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa. Taustaltani olen filosofian tohtori ja Venäjän kulttuurihistorian dosentti. Tietokirjailijoiden jäsen 2011–; varainhankintaryhmän jäsen 2018–.

Tavoitteeni, mikäli tulisin valituksi Suomen tietokirjailijoiden hallitukseen:
– edustaa jäsenistön etua kunniatehtävänä
– olla loistavassa seurassa ja antaa paras osaamiseni hallituksen työskentelyyn
– pysyä alan kehityksessä mukana
– vaikuttaa suomalaisen tietokirjan asemaan, näkyvyyteen ja haluttavuuteen
– seurata trendejä myös Suomen rajojen ulkopuolella
– verkostoitua laajasti
– vaikuttaa myös nuorten sukupolvien lukuintoon
– ideoida uusia kanavia ja tapoja markkinoida tietokirjallisuutta

Oma profiili
– kirjan ja sivistyspääoman puolustaja henkeen ja vereen eri esiintymisareenoilla
– kirjoittajan, kustantajan, kustannustoimittajan, kulttuuri-instituutin johtajan, päätoimittajan, tutkijan, kirjallisuusviejän ja kääntäjän roolit ovat minulle omakohtaisia ja rakkaita – osa rooleista on menneisyyttä, mutta jotain on toivottavasti vielä edessäkin päin

Vahvuuteni eli mitä voisin antaa hallitustyöskentelyyn
– innostun helposti uusista asioista, olen systemaattinen ja määrätietoinen toteuttaja
– olen näkemyksellinen ja laaja-alainen, kekseliäs ja itsenäinen
– arvostan tietokirjailijakuntaa sen moniäänisyyden ja aiheiden rikkauden tähden
– haluan olla luomassa yhteyksiä muun muassa Pohjoismaissa

Keskeinen tietokirjatuotantoni
– vertaisarvioituja artikkeleita ja muita painettuja kirjoituksia englanniksi, suomeksi ja venäjäksi vuodesta 1990 lähtien
– tärkeimmät yleistajuiset teokseni suomeksi ovat Petsamon marttyyri ja maailman pohjoisin luostari (2020, SKS), Tuli ja valo – kertomuksia pyhistä naisista (2011, Maahenki), Venäläisen kirjallisuuden historia s. 15–92 (2011, Gaudeamus)
– lisää tuotannosta: https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/elina-kahla


 

Miia Kontro (s. 1982)

Olen 37-vuotias helsinkiläinen tietokirjailija, runoilija ja teologian väitöskirjatutkija. Olen julkaissut vuonna 2018 tietokirjan Portilla – Suomalaisia kuolemanrajakokemuksia (Atena) sekä runokirjan Tunnustus (Poesia). Koulutukseltani olen teologian ja filosofian maisteri, tradenomi ja suuhygienisti (amk). Olen sekä tutkijana että kirjailijana suuntautunut poikkitieteellisesti: olen kiinnostunut laaja-alaisesti eri tieteenaloista, rajoja ylittävistä aiheista ja tutkimusmetodologiasta. Ominta erityisalaani ovat kuolemaan liittyvät teemat sekä hengellisyys ja merkityksen luominen erilaisille elämänkokemuksille. Toivon tulevaisuudessa tietokirjojen rikkovan rohkeasti perinteisiä rajoja ja saavuttavan yleisöä aiempaa laajemmin.

Hallituksen jäsenenä pyrin osallistumaan toimintaan aktiivisesti ja tuomaan kokouksissa esille ideoita ja jäsenien toiveita toiminnan kehittämiseksi. Omalta osaltani pyrin vaikuttamaan yhdistyksen myönteiseen kehittymiseen, tuoda tietokirjallisuutta rohkeasti laajemman lukijakunnan tietoisuuteen sekä panostaa erityisesti tietokirjailijoiden tukipalveluiden ja ammattitaidon kehittämiseen koulutusten ja tapahtumien muodossa.

 


 

Arja Sahlberg (s. 1949)

Olen YTT Tampereen yliopistosta 1995, pääaineina valtio-oppi, kansainvälinen politiikka ja sivuaineena sosiologia. Olen toiminut 40 vuotta yhteiskunnallisten aineiden opettajana ja linjanjohtajana Alkio-opistossa opettaen avoimen yliopiston opintoja sekä vapaan sivistystyön opintoja.

Opetustyöni ohella olen toiminut erilaisissa järjestöissä. Myös puoluekontakteja minulla on. Tämän lisäksi olen ollut ahkera kirjoittaja. Tietokirjallisuuden alalta olen julkaissut kaksi tietokirjaa ja runsaasti artikkeleita eri lehdissä. Kirjoitustoimintani jatkuu valmistelemalla tietoromaanikirjaa äitini Elli Sahlbergin elämän ympäriltä.

Viimeksi olen ilmoittautunut Jyväskylän yliopistoon ranskan kielen opiskelijaksi. Harrastan itämaista tanssia sekä jazztanssia. Olen hyvin kielitaitoinen. Minulla on kaksi aikuista lasta.

Olen varma, että voisin tukea hallituksen työskentelyä monipuolisella kokemuksellani.


 

Annamari Saure (s. 1960)

Olen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Lahdesta. Työskentelen Mukkulan peruskoulussa yläkoulun opettajana. Olen toiminut opettajana yli kolmekymmentä vuotta. Opetustyön ohella olen kirjoittanut oppi- ja tietokirjoja. Ensimmäinen oppikirjani ilmestyi vuonna 1993, minkä jälkeen olen ollut mukana erilaisissa kirjoittajatyöryhmissä ja tehnyt kaksi oppikirjasarjaa ja muita oppimateriaaleja, myös sähköisiä. Oppimateriaalien laatimisen lisäksi olen kirjoittanut myös yleisiä tietokirjoja, joista uusin esittelee kaunokirjailijoiden työtä ja työtiloja.
 
Olen myös järjestöihminen. Olen ollut mukana Äidinkielen opettajain liiton toiminnassa erilaisissa tehtävissä, muun muassa hallituksessa, julkaisuryhmässä ja pedagogisen lehden Virkkeen toimitusneuvostossa, jonka jäsen olen edelleen. Suomen tietokirjailijoiden Lahden aluetoimikunnan vetäjä olin vuodesta 2003 vuoteen 2007. Yhdistyksen hallituksen jäsen olen ollut vuodesta 2018 alkaen. Pidänkin Suomen tietokirjailijoita yhtenä tärkeänä ammatillisena viiteryhmänäni.