Tietokirjaviennin työkalut -koulutus

Suomen tietokirjailijat ry järjestää yhteistyössä Suomen Kustannusyhdistyksen kanssa koulutuksen tietokirjallisuuden viennistä ulkomaille.

Kouluttajina toimivat kanadalaisen Graystonen kustantaja Rob Sanders ja saksalaisen Droemer Knaurin Caroline Draeger sekä Helsinki Literary Agencyn kirjallisuusagentti Urpu Strellman.

Koulutus järjestetään tiistaina 11. syyskuuta klo 13.00-18.00 Helsingissä. Tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Hakulomake koulutukseen avautuu elokuun alkupuolella – koulutuksesta kiinnostuneiden kannattaa laittaa päivämäärä jo kalenteriin.


Tietokirjaviennin työkalut

Tiistaina 11.9.2018 kello 13.00–18.00

Tietokirjaviennin työkalut -kurssi antaa kustantajalle, kustannustoimittajalle ja kirjailijalle käytännön tiedot ja taidot, joiden avulla suomalaisia tietokirjoja saadaan vietyä ulkomaiden markkinoille.

Koulutuspäivässä käsitellään seuraavia osa-alueita:

1. Ideasta myyntikelpoiseksi tuotteeksi
•    Millaisiin tyylillisiin ja kielellisiin asioihin ulkomaille myytävää tietokirjaa tehdessä on panostettava erityisesti?
•    Mitä sisällöllisiä kysymyksiä on otettava huomioon?
•    Millaisiin seikkoihin kuvituksessa ja ulkoasussa on kiinnitettävä huomiota?
•    Millaiset asiat tekevät kirjasta ulkomaiselle kustantajalle epäkiinnostavan – tai tyystin mahdottoman?
•    Entä mihin kirjailijan itsensä voi myyntiprosessin ja vieraskielisen laitoksen tekemisen aikana olla tarpeen varautua?

2. Käännettyjä tietokirjoja Saksan markkinoilla
Droemer Knaurin pitkän linjan tietokirjallisuuden toimittaja antaa suomalaisen tietokirjallisuuden ulkomaanvientiin saksalaisen näkökulman: Saksa on pitkään ollut yksi suomenkielisen kirjallisuuden suurimmista ostajista. Monenlaista tietokirjallisuutta kustantavan Droemer Knaurin kustannusohjelman lisäksi selviää muun muassa,
•    miltä pohjoismainen kirjallisuus näyttää Saksasta käsin
•    mitkä ovat tämänhetkiset kansainväliset trendit tietokirjallisuudessa ja
•    mitä innostavaa ja uutta suomalaisella tietokirjallisuudella olisi tarjota saksalaisille lukijoille.

3. Käännettyjä tietokirjoja englanninkielisillä markkinoilla
Kanadalainen Graystone on kustantanut runsaasti muunmaalaista tietokirjallisuutta. Esityksestä käy Kanadan kirjamarkkinoiden lisäksi selville,
•    millaisilla tietokirjoilla on mahdollisuuksia englanninkielisillä markkinoilla
•    miltä eurooppalainen tietokirjallisuus näyttää pohjoisamerikkalaisen kustantajan silmin
•    mikä suomalaisessa tietokirjallisuudessa on kiinnostavaa ja mitkä ovat sen kilpailuedut
•    millä tavoin Graystone työskentelee muilla englanninkielisillä alueilla.