Kevään apurahat

Apuraha tietokirjakritiikkiin

 

Kevään 2017 apurahojen hakuaika on päättynyt.

Kevään 2017 hakuaika päättyi perjantaina 31. maaliskuuta 2017 klo 16.00.

Päätökset apurahansaajista tehdään yhdistyksen hallituksen kesäkuun kokouksessa.

Apurahan saajan nimi, summa, kotipaikka ja hanke julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla 9.6.2017 klo 14 mennessä ja jäsentiedotteessa.

Kevään apurahat maksetaan kesäkuussa viikolla 25.

Apurahaa haetaan verkkolomakkeella. Linkki lomakkeeseen linkitetään tälle sivulle. Linkki on auki vain haun ollessa käynnissä.

 


 

Suomen tietokirjailijat ry:n kevään apurahoista voi hakea apurahaa tietokirjakritiikin kirjoittamiseen.

Apuraha on tarkoitettu erityisesti kotimaisesta tietokirjallisuudesta kirjoittamiseen. Hakijoilta edellytetään asiantuntemusta kirjojen aihepiiristä. Apurahalla tulee kirjoittaa 3–5 kritiikkiä, ja ne on julkaistava painetussa mediassa tai verkkolehdessä (oma blogi ei riitä).

Apurahat maksetaan kesäkuussa. Apurahoja ei myönnetä työryhmille, yhteisöille eikä jo valmistuneisiin hankkeisiin.

Muistathan, että Suomen tietokirjailijat ry:ltä saatu edellinen apuraha pitää olla selvitetty ennen kuin seuraava apuraha voidaan myöntää.

Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

 

Kenelle apuraha tietokirjakritiikin kirjoittamiseen voidaan myöntää?

Yhdistyksen jäsenet ja ei-jäsenet voivat hakea keväällä apurahoja tietokirjakritiikin kirjoittamiseen.

Apuraha on tarkoitettu erityisesti kotimaisesta tietokirjallisuudesta kirjoittamiseen. Apurahalla tulee kirjoittaa 3–5 kritiikkiä, ja ne on julkaistava painetussa mediassa tai verkkolehdessä (oma blogi ei riitä).

Yhdistys suosittelee Kopiosto-valtakirjan jättämistä Suomen tietokirjailijat ry:lle, mikäli hakija on julkaissut tietokirjallisuutta.

Edellinen yhdistykseltä saatu apuraha pitää olla selvitetty ennen kuin seuraava apuraha voidaan myöntää.

 

Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Apuraha myönnetään aina harkinnanvaraisesti eikä sitä myönnetä takautuvasti jo valmistuneeseen hankkeeseen tai matkakuluja varten.

Apurahaa ei myönnetä pelkästään omassa blogissa julkaistaville kirjoituksille.

 

Miten apurahaa haetaan?

Apurahoja haetaan verkkolomakkeella. Linkki apurahalomakkeeseen löytyy yhdistyksen verkkosivuilta hakuaikana.

Mikäli haet apurahaa kahteen tai useampaan hankkeeseen, laadi kullekin hankkeelle oma hakemuksensa.

Ohjeiden mukaan ja selkeästi laadittu hakemus on tärkein edellytys apurahan saamiselle. Katso myös vinkkejä apurahalomakkeen täyttämiseen.

 

Miten selvitys tehdään?

Kaikista Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämistä apurahoista on tehtävä selvitys. Selvitys tehdään valmiille lomakkeelle.

Edellinen yhdistyksen myöntämä apuraha pitää olla selvitetty ennen kuin seuraava apuraha voidaan myöntää.