Kevään apurahat

Apuraha puolivuotiseen työskentelyyn

 

Kevään 2017 hakuaika päättyi perjantaina 31. maaliskuuta 2017 klo 16.00.

Päätökset apurahansaajista tehdään yhdistyksen hallituksen kesäkuun kokouksessa.

Apurahan saajan nimi, summa, kotipaikka ja hanke julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla 9.6.2017 klo 14 mennessä ja jäsentiedotteessa.

Kevään apurahat maksetaan kesäkuussa viikolla 25.

Apurahaa haetaan verkkolomakkeella. Linkki lomakkeeseen linkitetään tähän. Linkki on auki vain haun ollessa käynnissä.

 


 

Suomen tietokirjailijat ry:n kevään apurahoista voi hakea puolivuotisapurahaa luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn.

Apurahat maksetaan kesäkuussa.

Apurahoja ei myönnetä työryhmille tai yhteisöille eikä jo valmistuneisiin hankkeisiin. Työryhmän jäsenet voivat hakea henkilökohtaisia apurahoja.

Muistathan, että Suomen tietokirjailijat ry:ltä saatu edellinen apuraha pitää olla selvitetty ennen kuin seuraava apuraha voidaan myöntää.

Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

 

Kenelle puolivuotisapuraha voidaan myöntää?

Yhdistyksen jäsenet ja ei-jäsenet voivat hakea keväällä puolivuotisapurahoja luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn.

Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan kirjoitustyön aikaisia elinkustannuksia.

Apuraha voidaan myöntää tekijälle, joka on aiemmin kirjoittanut yksin tai ryhmän jäsenenä tietoteoksen. Muista Kopiosto-valtakirja!

Edellinen yhdistykseltä saatu apuraha pitää olla selvitetty ennen kuin seuraava apuraha voidaan myöntää.

Puolivuotisapuraha myönnetään noin puolen vuoden ajaksi täysipäiväiseen ansiotyöstä vapaaseen luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn. Työskentelyn tulee ajoittua apurahan myöntämisen jälkeiseen aikaan.

Puolivuotisapurahoja ei ole myönnetty eläkkeellä oleville. Sen sijaan osa-aikaeläkkeellä olevat voivat tulla kysymykseen tietyin edellytyksin. Osa-aikaeläkeläisen on syytä ottaa huomioon, että apurahan saaminen voi olla este osa-aikaeläkkeen saamiselle. Kannattaa siis tarkistaa etukäteen, millaisia vaikutuksia mahdollisesti saatavalla apurahalla on oman eläkkeen suuruuteen.

Joissakin poikkeustapauksissa apuraha voidaan myöntää hallituksen päätöksellä puolta vuotta pidempään osa-aikaiseen luovaan kirjalliseen työskentelyyn.

Apuraha myönnetään aina harkinnanvaraisesti. Kuhunkin hankkeeseen apuraha voidaan myöntää vain kerran.

 

Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Puolivuotisia apurahoja ei myönnetä tieteelliseen tutkimustyöhön, video- tai elokuvakäsikirjoituksen laatimiseen, lehtiartikkelin kirjoittamiseen, toimitustyöhön, kuvittamiseen, graafiseen suunnitteluun, taittamiseen, kääntämiseen, painatuskustannuksiin, ulkopuolisten tekijöiden kirjoituspalkkioihin tai valokuvaukseen eikä matkakuluihin.

Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo valmistuneeseen hankkeeseen.

 

Miten apurahaa haetaan?

Apurahoja haetaan verkkolomakkeella. Linkki apurahalomakkeeseen löytyy yhdistyksen verkkosivuilta hakuaikana.

Mikäli haet apurahaa kahteen tai useampaan hankkeeseen, laadi kullekin hankkeelle oma hakemuksensa.

Ohjeiden mukaan ja selkeästi laadittu hakemus on tärkein edellytys apurahan saamiselle. Katso myös vinkkejä apurahalomakkeen täyttämiseen.

 

Miten selvitys tehdään?

Kaikista Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämistä apurahoista on tehtävä selvitys. Selvitys tehdään valmiille lomakkeelle.

Edellinen yhdistykseltä saatu apuraha pitää olla selvitetty ennen kuin seuraava apuraha voidaan myöntää.