Kevään apurahat

Apuraha lasten ja nuorten tietokirjaan

 

Kevään 2017 apurahojen hakuaika on päättynyt.

Kevään 2017 hakuaika päättyi perjantaina 31. maaliskuuta 2017 klo 16.00.

Päätökset apurahansaajista tehdään yhdistyksen hallituksen kesäkuun kokouksessa.

Apurahan saajan nimi, summa, kotipaikka ja hanke julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla 9.6.2017 klo 14 mennessä ja jäsentiedotteessa.

Kevään apurahat maksetaan kesäkuussa viikolla 25.

Apurahaa haetaan verkkolomakkeella. Linkki lomakkeeseen linkitetään tälle sivulle. Linkki on auki vain haun ollessa käynnissä.

 


 

Suomen tietokirjailijat ry:n kevään apurahoista voi hakea apurahaa lasten ja nuorten tietokirjan kirjoittamiseen.

Apurahaa ei ole tarkoitettu oppimateriaalien kirjoittamiseen.

Apurahat maksetaan kesäkuussa. Apurahoja ei myönnetä työryhmille, yhteisöille eikä jo valmistuneisiin hankkeisiin. Työryhmän jäsenet voivat hakea henkilökohtaisia apurahoja.

Muistathan, että Suomen tietokirjailijat ry:ltä saatu edellinen apuraha pitää olla selvitetty ennen kuin seuraava apuraha voidaan myöntää.

Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

 

Kenelle apuraha lasten ja nuorten tietokirjan kirjoittamiseen voidaan myöntää?

Yhdistyksen jäsenet ja ei-jäsenet voivat hakea keväällä apurahoja lasten ja nuorten tietokirjan kirjoittamiseen. Apurahaa ei ole tarkoitettu oppimateriaalien kirjoittamiseen.

Apuraha voidaan myöntää tekijälle, joka on aiemmin kirjoittanut yksin tai ryhmän jäsenenä tietoteoksen. Muista Kopiosto-valtakirja!

Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan kirjoitustyön aikaisia elinkustannuksia.

Edellinen yhdistykseltä saatu apuraha pitää olla selvitetty ennen kuin seuraava apuraha voidaan myöntää.

Apuraha myönnetään aina harkinnanvaraisesti. Kuhunkin hankkeeseen apuraha voidaan myöntää vain kerran.

 

Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Lasten ja nuorten tietokirjan kirjoittamiseen tarkoitettuja apurahoja ei myönnetä tieteelliseen tutkimustyöhön, video- tai elokuvakäsikirjoituksen laatimiseen, lehtiartikkelin kirjoittamiseen, toimitustyöhön, kuvittamiseen, graafiseen suunnitteluun, taittamiseen, kääntämiseen, painatuskustannuksiin, ulkopuolisten tekijöiden kirjoituspalkkioihin tai valokuvaukseen eikä matkakuluihin.

Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo valmistuneeseen hankkeeseen.

 

Miten apurahaa haetaan?

Apurahoja haetaan verkkolomakkeella. Linkki apurahalomakkeeseen löytyy yhdistyksen verkkosivuilta hakuaikana.

Mikäli haet apurahaa kahteen tai useampaan hankkeeseen, laadi kullekin hankkeelle oma hakemuksensa.

Ohjeiden mukaan ja selkeästi laadittu hakemus on tärkein edellytys apurahan saamiselle. Katso myös vinkkejä apurahalomakkeen täyttämiseen.

 

Miten selvitys tehdään?

Kaikista Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämistä apurahoista on tehtävä selvitys. Selvitys tehdään valmiille lomakkeelle.

Edellinen yhdistyksen myöntämä apuraha pitää olla selvitetty ennen kuin seuraava apuraha voidaan myöntää.