Työtila


Yhdistyksen jäsenet voivat hakea määräaikaisia työtilavuokria varten apurahoja jatkuvasti. 

Työtila-apurahoja haetaan erillisellä lomakkeella. Lataa lomake tästä. (Aktiivilomakkeen täyttämiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman. Jos sinulla ei ole Acrobat-ohjelmaa koneellasi, voit asentaa sen ilmaiseksi Adoben verkkosivuilta.)

Työtila-apuraha on ns. kohdeapuraha.

Apurahaa haettaessa esitellään kirjoitushanke, jonka tueksi työtila on tarkoitettu.

Myönnettyjen työtila-apurahojen enimmäissummia voi tarkastella yhdistyksen verkkosivuilta kohdasta myönnetyt apurahat

Jatkuvahakuisten apurahahakemusten käsittelyaika on 2–3 kuukautta. Kesäkuukausina hakemuksia ei käsitellä.

Apuraha myönnetään aina harkinnanvaraisesti. Kuhunkin hankkeeseen työtila-apuraha voidaan myöntää vain kerran.

Myönteisestä päätöksestä lähetetään kirje apurahan saajalle. Lisäksi apurahan saajan nimi ja summa julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla.
 

Milloin hakemus on jätettävä?

Hakemustietojen rekisteröimistä varten hakemukset on jätettävä toimistoon hyvissä ajoin hallituksen kokousta. Rekisteröinnin jälkeen työvaliokunta valmistelee apurahapäätökset tekemällä ehdotuksensa hallitukselle. Sekä työvaliokunta että hallitus kokoontuvat vuodessa kuusi kertaa, kolmesti keväällä ja kolmesti syksyllä.

Lokakuun kokousta varten saapuneet hakemukset ovat työvaliokunnan käsittelyssä. Päätös julkistetaan 20.10.2017.

Joulukuun kokousta 7.12. varten hakemusten on oltava toimistossa maanantaihin 20.11. mennessä.


Miten selvitys tehdään?

Kaikista Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämistä apurahoista on tehtävä selvitys. Selvitys tehdään valmiille lomakkeelle.

Edellinen apuraha pitää olla selvitetty ennen kuin seuraava apuraha voidaan myöntää.