Apurahaselvitys

Kaikista yhdistyksen myöntämistä apurahoista on tehtävä selvitys määräaikaan mennessä selvityslomakkeella.

Uutta apurahaa ei myönnetä, ellei yhdistyksen myöntämästä edellisestä apurahasta ole tehty selvitystä.

Katso tarkemmat ohjeet keväällä ja syksyllä jaettavien luovien apurahojen selvittämisestä ja vain yhdistyksen jäsenille tarkoitettujen jatkuvahakuisten apurahojen selvittämisestä.