Uusi Tietokirjoja kouluun! -katalogi on ilmestynyt

30.08.2018

Katalogi esittelee yli sata uutta lukuvinkkiä nuorille
 

Pirjo Hiidenmaan, Monica Pylkön ja Hannu Riipisen kokoama yli sata teosta esittelevä Tietokirjoja kouluun! Lukuvinkkejä yläkouluun ja lukioon -katalogi on tehty helpottamaan ajankohtaisten ja laadukkaiden tietokirjojen löytämistä ja valitsemista. Katalogi on sarjassaan toinen yläkouluille ja lukioille suunnattu tietokirjallisuusvihkonen.

Vuoden 2016 opetussuunnitelman myötä tietokirjojen käyttö koulujen kirjallisuuden opetuksessa lisääntyi. Tietokirjavinkkikatalogit on tehty vastaamaan tähän tarpeeseen. Ensimmäinen osa yläkoulun ja lukion katalogia ilmestyi vuonna 2016 ja vinkkikatalogi alakouluun ja esiopetukseen ilmestyi vuonna 2017.

Uudessa katalogissa kirjat on jaoteltu 18 eri aihealueen mukaan: kirjoja löytyy muun muassa teemoilla ympäristö ja luonto, elämäntaito ja elämäntavat, tieto ja sen luotettavuus, historia, harrasteet, ruokakirjat ja urheilu.

Kirjakatalogista löytyy myös harjoituksia, joiden kautta nuoret pääsevät käsittelemään kirjallisuutta pintaa syvemmältä. Vaikka katalogi on suunnattu erityisesti opettajille ja yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoille, sopivat sen kirjavinkit kaikille.

Tietokirjoja kouluun! -kirjakatalogin ovat kustantaneet Lauri Jäntin säätiö ja Suomen tietokirjailijat ry. Katalogin sähköinen versio löytyy täältä.


Lisätiedot:

Pirjo Hiidenmaa | Tietokirjallisuuden professori | Helsingin yliopisto
pirjo.hiidenmaa@helsinki.fi| 045 145 6514

Jukka-Pekka Pietiäinen | Toiminnanjohtaja | Suomen tietokirjailijat ry
jukka-pekka.pietiainen@suomentietokirjailijat.fi | 050 543 9891

www.suomentietokirjailijat.fi  www.laurijantinsaatio.fi

Ajankohtaista