Suomen tietokirjailijoiden syyskokous valitsi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

19.11.2022

Suomen tietokirjailijat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin lauantaina 19. marraskuuta 2022 Helsingissä ja etäyhteyksin. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 6 pykälässä mainitut asiat. Kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, vahvistettiin toimintasuunnitelma ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2023, päätettiin vuoden 2023 tulo- ja menoarviosta sekä vahvistettiin puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot vuodelle 2023. 

Hallituksesta olivat erovuorossa Mervi Holopainen, Elina Kahla ja Annamari Saure. Ehdokkaiksi hallituksen vaaliin vuosille 2023–2025 olivat ilmoittautuneet Mervi Holopainen, Markus Hotakainen, Maria Lassila-Merisalo, Noora Mustajoki, Elina Kahla ja Pasi Päivinen. 

Ehdokkaista hallitukseen valittiin biologian ja maantieteen aineenopettaja ja opettajankouluttaja Mervi Holopainen, tutkija ja kulttuurihistorian dosentti Elina Kahla sekä tiedetoimittaja Markus Hotakainen. Holopainen ja Kahla valittiin toiselle kaudelle, uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Hotakainen. 

Yhdistyksen hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä. Hallitus muun muassa hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet, päättää apurahoista sekä tietokirjailija- ja oppikirjailijapalkinnoista ja yhdistyksen julkaisutoiminnasta sekä hoitaa yhdistyksen asioita. Hallituksen apuna toimii työ- ja talousvaliokunnat sekä apurahatoimikunta ja palkintolautakunta. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista kokouspalkkio. Enimmäisaika hallituksessa on kolme kolmivuotiskautta. Yhdistyksen hallitus vuonna 2022

Lisätiedot: 

Sanna Haanpää | Toiminnanjohtaja | sanna.haanpaa @ suomentietokirjailijat.fi | 040 5290 626 

Ajankohtaista