Suomen tietokirjailijoiden suositus lähdeviittauksista ja toisten tekstien käyttämisestä

23.09.2022

Suomen tietokirjailijoille on tullut lukuisia kysymyksiä, miten lähdeviittauksia ja toisten tekstejä käytetään tietokirjallisuudessa.

Tietokirjallisuuden lajikirjo on moninainen, ja viittauskäytännöt vaihtelevat eri tietokirjallisuuden lajien välillä. Ei ole siis olemassa yhtä yksiselitteisesti oikeaa viittaamistapaa. On selvää, että esimerkiksi lasten ja nuorten tietokirjallisuudessa ei ole samanlaiset viittauskäytännöt kuin tiedekirjallisuudessa. Yhdistys kuitenkin suosittelee, että tietokirjoissa olisi aina lähdeluettelo. Lähdeluettelo ohjaa alkuperäisen tiedon äärelle ja näyttää, mistä lukija saa lisätietoa.

Jos toisen tekstiä kopioi suoraan, lukijalle täytyy tehdä selväksi, että kyseessä on sitaatti ja mainita lähde. Myöskään vähäinen muuntelu ei riitä tekemään tekstistä omaa. Toisen tekstissä esiteltyä tietoa voi omassa teoksessaan hyödyntää, mutta se tulee tehdä omalla tyylillä ja omin sanoin.  

Suomen tietokirjailijat edustaa tieto- ja oppikirjailijoita ja huolehtii siitä, että heidän tekijänoikeudelliset etunsa toteutuvat.

Lisätiedot: 
Timo Tossavainen | Puheenjohtaja | Suomen tietokirjailijat ry
timo.tossavainen@ltu.se  | +46 761 4977 69

Ajankohtaista