Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentutkimus 2018 julki

21.11.2018

Vastanneet entistä tyytyväisempiä kustantajaansa ja yhdistyksen toimintaan

Suomalaiset tietokirjailijat ovat entistä tyytyväisempiä kustantajaansa, selviää Suomen tietokirjailijat ry:n tekemästä jäsentutkimuksesta. Tyytyväisyys kustantajaan nousi vuonna 2013 tehtyyn kyselyyn verrattuna kaikilla mitatuilla osa-alueilla, kuten kustannussopimuksissa, aikatauluissa ja tavoitettavuudessa. Avovastausten mukaan suurin osa koki myös sopimusneuvotteluiden sujuvan vaivattomasti. Arvosanaksi kokonaistyytyväisyyden keskiarvoksi muodostui 3,9, kun sitä arvioitiin asteikolla 1-5.

”Tämä on oikein positiivinen uutinen. Tietokirjailijoiden tyytyväisyys kustantajiinsa on korkealla tasolla, mikä kertoo siitä, että kirja-alalla vallitsevat pääasiassa hyvät käytännöt”, sanoo toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen.

Tietokirjailijat yhä koulutetumpia kirjoittamisessa

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että tietokirjailijat ovat yhä koulutetumpia kirjoittamisessa. Vastaajista yli puolet on saanut erilaista kirjoittajakoulutusta. Koulutusta saaneiden osuus on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2004. Tietokirjallisuuden yleisimmät tiedonalat ovat edelleen historia ja elämäkerrat, mutta tietoteoksia kirjoitetaan monipuolisesti eri aloilta. Lisäksi sähköisten julkaisujen ja omakustanteiden määrä on lisääntynyt.

Tutkimukseen vastanneet tietokirjailijat ovat hyvin tyytyväisiä myös Suomen tietokirjailijat ry:n toimintaan. Yhteensä 89 prosenttia kaikista vastanneista oli joko hyvin tai jokseenkin tyytyväinen toimintaan yleisesti. Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut vakaasti, ja 2010-luvulla uusia jäseniä on tullut yhä enemmän eri ikäryhmistä, myös nuoremmista. Jäsenten keski-ikä on kuitenkin kohonnut väestön ikärakenteen mukaisesti ja on nyt 60 vuotta.

Jäsenkysely teetettiin verkkolomakkeena kesällä 2018. Kyselyyn vastasi 1 250 yhdistyksen jäsentä, ja vastausprosentti oli 39 %. Tutkimuksessa kartoitettiin mm. tietokirjailijakunnan ikärakennetta, koulutusastetta ja toimialaa, tietokirjailijoiden eri rooleja, tiedonaloja ja julkaisumuotoja, kokemuksia kustannussopimuksista ja lisäksi mm. käännösten määrää, omakustanteiden julkaisua ja sähköistä julkaisua. Tutkimuksen toteutti Tommi J Wallenius. Vuoden 2018 kysely on vertailukelpoinen edellisiin jäsentutkimuksiin, jotka toteutettiin vuosina 2013 ja 2004.

Jäsenkysely on luettavissa tässä.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Jukka-Pekka Pietiäinen | Toiminnanjohtaja | Suomen tietokirjailijat ry
jukka-pekka.pietiainen@suomentietokirjailijat.fi | 050 543 9891
www.suomentietokirjailijat.fi

Ajankohtaista