Oppikirjailijapalkinnot jaettiin Educa-messuilla 25.1.

25.01.2020

Vuoden 2020 Oppikirjailijapalkinnot saivat Petri Paavilainen, Marja Tihtarinen-Ulmanen ja Kirsi-Maria Vakkilainen.

Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämät Oppikirjailijapalkinnot jaettiin opetusalan Educa-messuilla Helsingin Messukeskuksessa lauantaina 25. tammikuuta 2020 klo 12 salissa 102. Oppikirjailijapalkinnot ovat suuruudeltaan 8 000 euroa, ja ne myönnetään tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta oppiteostuotannosta. Palkinnot jakoivat Suomen tietokirjailijat ry:n puheenjohtaja Markku Löytönen ja varapuheenjohtaja Tuula Uusi-Hallila.

Petri Paavilainen (s. 1960) on Espoossa asuva yliopistonlehtori, joka työskentelee Helsingin yliopiston psykologian ja logopedian osastolla. Marja Tihtarinen-Ulmanen (s. 1958) toimii Kuopion Klassillisessa lukiossa biologian ja maantieteen opettajana. Kirsi-Maria Vakkilainen (s. 1976) on kemian ja matematiikan lehtori Otaniemen lukiossa Espoossa.

Suomen tietokirjailijat ry:n palkinnot rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Kuvassa Kirsi-Maria Vakkilainen (vas.), Marja Tihtarinen-Ulmanen ja Petri Paavilainen.

Palkintoperustelut

Petri Paavilainen

FT Petri Paavilainen toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston psykologian ja logopedian osastolla. Hänen erikoisalaansa on kognitiivinen neurotiede eli aivojen tiedonkäsittelyn tutkimus, ja hän on julkaissut oppikirjojen ohella tutkimusartikkeleita ja tietokirjoja.

Petri Paavilainen aloitti oppikirjailijana 2000-luvun alussa lukion psykologian Persoona-sarjassa (Edita), joka on tunnettu asiantuntevana ja luotettavana psykologian oppimateriaalina. Paavilainen toimi sarjassa kantavana voimana, joka omien asiantuntijaosuuksiensa lisäksi huolehti siitä, että kokonaisuudesta tuli selkeä ja johdonmukainen.

2010-luvun alussa Paavilainen laati tekijäryhmän jäsenenä uutta lukion psykologian oppimateriaalia, Skeema-sarjaa, jota hän oli myös uudistamassa lukion uuteen opetussuunnitelmaan sopivaksi vuosina 2016–2017. Paavilainen myötävaikutti osaltaan siihen, että Skeemasta tuli hyvin suosittu oppimateriaalisarja. Lisäksi Paavilainen on kirjoittanut lukion ja korkeakoulujen oppikirjan Psykologian tutkimustyöopas (2012 Edita) sekä tieto- ja oppikirjan Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita (2017 Edita).

Petri Paavilainen on oppikirjatyössä väsymättömän tarkka ja asiantunteva. Hän tuo aina esiin sen, miten uusi psykologian tutkimus tarkentaa tai korjaa aiempia tietoja, ja että on asioita, joista ei vielä ole luotettavia tutkimustuloksia. Kognitiivinen neurotiede ei ole helpoimmin selitettäviä aiheita, mutta Petri Paavilaisella on hieno kyky kirjoittaa monimutkkaisistakin asioista kiinnostavasti ja ymmärrettävästi.

Marja Tihtarinen-Ulmanen

FM Marja Tihtarinen-Ulmanen on Kuopion Klassillisen lukion biologian ja maantieteen lehtori. Oppimateriaaleja hän on tehnyt yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Tihtarinen-Ulmanen kuuluu lukion biologian Bios-sarjan (Sanoma Pro) alkuperäisiin tekijöihin ja on sarjan ehdoton digiosaaja. Lisäksi hän on ollut tekemässä YO biologia -kertauskirjaa (Sanoma Pro) ja yläkoulun biologian Koodi-sarjaa (Sanoma Pro).

Marja Tihtarinen-Ulmanen on Bios-sarjan työryhmän taitava ja idearikas tehtävämoottori. Hän on näkemyksellinen ja monipuolinen osaaja, joka loistaa erityisesti monipuolisten toiminnallisten ja digitaalisten tehtävien laatijana. Hän paneutuu biologian uusiin trendeihin ja tutkimuksen kärkiin perusteellisesti ja tuo niitä lukion oppimateriaaleihin. Hän haluaa kehittää oppimateriaaleja yhä innostavammiksi ja oppilaslähtöisemmiksi.

Oppimateriaalien tekijänä Marja Tihtarinen-Ulmanen on tekijäryhmän iloinen ja positiivinen voima, joka ei pelkää ottaa vastaan isojakaan haasteita. Tihtarinen-Ulmanen on erittäin pidetty ja innostava opettaja myös luokkahuoneessa. Tästä todisteena ovat hänen biologian kertauskurssinsa suosio ja opiskelijoidensa erinomaiset arvosanat ylioppilaskirjoituksissa.

Kirsi-Maria Vakkilainen

FM Kirsi-Maria Vakkilainen on Otaniemen lukion kemian ja matematiikan lehtori. Olarin lukio sai vuonna 2018 valtakunnallisen kehittämistehtävän luonnontieteissä, ja Vakkilainen toimii kemian opettajan työn lisäksi LUMA-aineiden koordinaattorina.

Vakkilainen on tehnyt kemian oppimateriaaleja yläkouluun ja lukioon. Hän on ollut mukana tekemässä lukion YO kemia -kertauskirjaa, Kemisti-sarjaa sekä viimeisimpänä yläkoulun FyKe Kemia -oppimateriaalisarjaa. FyKe-sarjan uudistaminen on vaatinut myös tekijäryhmältä uudistumista, koska sähköisen materiaalin määrä on kasvanut huimasti aiempaan verrattuna. Vakkilaisen pitkä kokemus kemian opettajana yläkoulussa ja lukiossa varmistaa, että oppimateriaalit ovat opiskelijoille sopivia ja tarjoavat oikeanlaiset valmiudet myös jatko-opintoihin. Vakkilaisen mielestä oppimateriaaleissa on tärkeää tehdä ratkaisuja, jotka innostavat oppilaita osallistumaan ja oppimaan uudella tavalla.

Työryhmän jäsenenä Kirsi-Maria Vakkilainen on innovoija, joka mielellään kehittää ja uudistaa oppimateriaaleja, ja keskustelevalla tyylillään hän saa myös muut työryhmän jäsenet innostumaan asiasta.

Oppikirjailijapalkinto

Oppikirjailijapalkinto myönnetään vuosittain usealle oppikirjailijalle. Vuodesta 2001 saakka myönnetyn palkinnon ovat saaneet aiemmin muun muassa Hannele Cantell, Juha Herkman, Mervi Holopainen, Johanna Jämsä, Panu Kaila, Jari Lavonen, Helena Ruuska, Eeva-Liisa Ryhänen, Juha Suoranta, Juha Valste ja Paul Westlake.

Palkinnonsaajista päätti Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus, johon kuuluivat vuonna 2019 puheenjohtaja Markku Löytönen, varapuheenjohtaja Tuula Uusi-Hallila ja jäsenet Markku Heikkilä, Päivi Kosonen, Kai Myrberg, Anne Mäntynen, Rainer Oesch, Jussi Pakkasvirta, Annamari Saure ja Timo Tossavainen.

Haastattelut:
Petri Paavilainen | yhteystiedot pyydettäessä
Marja Tihtarinen-Ulmanen | marja.tihtarinenulmanen@gmail.com, 044 3310 158
Kirsi-Maria Vakkilainen | kirsi.vakkilainen@espoo.fi, 040 5618 878

Lisätiedot:
Anne Rutanen | Viestintäpäällikkö | Suomen tietokirjailijat ry
050 351 2771 | anne.rutanen@suomentietokirjailijat.fi
www.suomentietokirjailijat.fi

Ajankohtaista