Vaikuttaminen ja politiikkatyö

Suomen tietokirjailijat ry:n politiikkatyön keskiössä vuonna 2015 ovat oppimateriaalit. Oppimateriaalien laadusta tulee pitää huoli jatkossakin, oppimateriaalien muodosta riippumatta.

Lisäksi vaikuttamistyössä painotetaan opetus- ja tutkimuskirjastojen saamista lainauskorvauksen piiriin ja lainauskorvauksen tason nostamista pohjoismaiselle tasolle.

Tekijänoikeusasiat ovat jatkuvasti yhdistyksen politiikkatyön keskiössä. On kaikkien etu, että tekijänoikeudenalaisen materiaalin käyttöä helpotetaan samalla kun etsitään keinot, joilla tekijä saa korvauksensa. Tiedolla on aina tekijänsä, ja tekijä on palkkansa ansainnut.

Kirja-alan yleisen näkemyksen mukaisesti myös Suomen tietokirjailijat ry pitää tärkeänä, että kirjojen arvonlisäveroa ei nosteta. Sähköisten julkaisujen arvonlisävero tulisi laskea samaan luokkaan painettujen kanssa.

Lue lisää yhdistyksen politiikkatavoitteista:
Hallitusohjelmatavoitteet
Laadukas oppimateriaali turvaa oppimisen
Tietokirjailija asema