Tietokirjallisuuden lajit

Kun puhutaan kirjallisuudesta, se sisältää koko kirjallisuuden kentän, tietokirjallisuuden (non-fiction) ja kaunokirjallisuuden (fiction). Suomessa julkaistuista teoksista 80 prosenttia on tietokirjallisuutta ja kotimaisten tekijöiden julkaisuista peräti 90 prosenttia on tietokirjallisuutta. Tietokirjallisuuden kenttä voidaan määritellä esimerkiksi seuraavalla tavalla:
  
Tutkimuskirjallisuus

 • väitöskirjat
 • monografiat
 • tieteelliset sarjat
 • aikakauskirjat
 • artikkelikirjat
 • tieteelliset lehdet
 • tieteelliset juhlakirjat
 • tutkimusraportit
 • e-julkaisut
 • yms.

Hakuteokset

 • tietosanakirjat
 • sanakirjat
 • bibliografiat
 • matrikkelit
 • henkilöhakemistot
 • kronikat
 • kalenterit
 • kartastot
 • käsikirjat
 • tilastot
 • e-hakuteokset
 • yms.

Oppaat

 • käyttöoppaat
 • harrasteoppaat
 • keittokirjat
 • matkaoppaat
 • ICT-oppaat
 • rakennusoppaat
 • talousoppaat
 • lakioppaat
 • työskentelyoppaat
 • terveysoppaat
 • kielioppaat
 • e-oppaat
 • yms.

Oppimateriaalit

 • oppikirjat
 • harjoituskirjat
 • opettajanoppaat
 • koekysymykset
 • ratkaisukirjat
 • e-oppimateriaalit
 • yms.

Yleinen tietokirjallisuus

 • tietokirjat
 • tiedekirjat
 • historiateokset
 • luontokirjat
 • matkakirjat
 • elämäkerrat
 • taidekirjat
 • kuvateokset
 • reportaasit
 • e-kirjat
 • yms.

Lasten ja nuorten tietokirjallisuus

 • tietokirjat
 • hakuteokset
 • oppaat
 • kuvakirjat
 • yms.

Mielipidekirjallisuus

 • esseet
 • mielipidekirjat
 • muistelmat
 • uskonnolliset kirjat
 • elämänviisauskirjat
 • yms.