Verotus ja sosiaaliturva

Tietokirjailijan toimenkuvaa ei voida lokeroida yhteen laatikkoon. Tietokirjailija voi julkaista elämänsä aikana yhden kirjan ja kustantaa sen itse. Toisaalta suuri kustannusyhtiö voi julkaista tietokirjailijalta esimerkiksi yhden kirjan vuoden välein. Kirjoista saadut tulot ovat kirjoittajalle monesti vain sivutuloa, mutta jollekin kirjoittaminen voi olla pääasiallinen tulonlähde. Kirjoittaminen voi tapahtua myös työsuhteessa.

Kirjailijan toiminnan luonne vaikuttaa ratkaisevasti kirjailijan verotuskohteluun, sillä verottaja jakaa kirjailijat lähtökohtaisesti elinkeinonharjoittajiin, tulonhankkimistoimintaa harjoittaviin ja harrastajiin.

Toinen monimutkainen kokonaisuus on tietokirjailijan sosiaaliturva. Tietokirjailija voi työskennellä apurahalla, saada palkkaa tai palkkiota tai hänellä voi olla toiminimi. Apurahansaajat vakuutetaan maatalousyrittäjän eläkejärjestelmässä, ja yrittäjiä puolestaan koskee yrittäjien eläkelaki. Lisäksi tietokirjailijan on tunnettava Kansaneläkelaitoksen proseduurit, joissa sosiaaliturvan osalta puhutaan muun muassa työtulosta.

Näillä sivuilla on tiivis tietopaketti tietokirjailijan verotuksesta ja sosiaaliturvasta. Pääotsikoista avautuvat aihealueiden mukaiset alaotsikot.