Tekijänoikeus

Tekijänoikeudet jaetaan taloudellisiin ja moraalisiin oikeuksiin.

Taloudellisia oikeuksia ovat oikeus teoskappaleiden valmistamiseen ja oikeus teoksen saattamiseen yleisön saataville. Tekijällä on yksinoikeus määrätä näistä oikeuksista, ellei hän ole nimenomaisesti luovuttanut oikeuksia esimerkiksi kustannussopimuksessa.

Moraalisia oikeuksia ovat isyysoikeus ja respektioikeus. Näistä tekijä ei voi sitovasti luopua millään tavoin. Isyysoikeus tarkoittaa tekijän oikeutta tulla hyvän tavan mukaisesti mainituksi silloin kun teosta käytetään. Respektioikeus tarkoittaa kieltoa muunnella teosta siten, että se loukkaa tekijän taiteellista arvoa tai omaperäisyyttä.

Suomen tekijänoikeuslaki (404/1961) ajantasaisessa muodossaan on saatavilla Finlexistä.

Teoskynnys

Tekijänoikeussuojaa saa se, joka on luonut riittävän itsenäisen ja omaperäisen kirjallisen tai taiteellisen teoksen.
 
Riittävän itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimuksella suljetaan suojan piiristä täysin mekaanisen työskentelyn tuloksena tai jo olemassa olevia teoksia kopioimalla syntyneet tuotteet. Kirjallisten teosten osalta teoskynnys ylittyy melko helposti.
 
Tekijänoikeudellista suojaa saava teos on tekijänsä luovan työn omaperäinen tulos. Tekijänoikeuslaissa ei ole tarkkoja sääntöjä teoskynnyksen ylittymisestä, joten suojan saaminen jää aina tapauskohtaisesti arvioitavaksi.

Mitä tekijänoikeus suojaa?

Tekijänoikeus suojaa vain teoksen ilmaisumuotoa muuttumattomassa tai muutetussa muodossa. Tekijänoikeus ei sen sijaan suojaa teoksen sisältämää tietoa, ideaa, keksintöä tai rakennetta, joten ne ovat vapaasti jokaisen käytettävissä. Tekijänoikeussuojan avulla kukaan ei voi siis saada yksinoikeutta kirjoittaa esimerkiksi jostakin tietystä aihepiiristä.

Tekijänoikeuden syntyminen

Tekijänoikeus syntyy heti teoksen luomishetkellä. Tekijänoikeussuojan saaminen ei edellytä mitään muodollisuuksia, esimerkiksi copyright-merkinnän käyttämistä tai rekisteröintitoimia. Toisaalta teoksessa oleva copyright-merkintä ei sellaisenaan synnytä oikeutta, vaan teoksen tulee ylittää maamme lain mukainen teostasovaatimus saadakseen suojaa. Merkintä ei siis takaa sitä, että joku teos yltää tekijänoikeussuojaan.
Tekijänoikeus syntyy aina teoksen luoneelle luonnolliselle henkilölle. Tekijän iällä ei ole merkitystä eli alaikäinenkin voi olla tekijä.

Teoksella voi olla myös useita tekijöitä. Mikäli eri tekijöiden panokset eivät ole erotettavissa toisistaan, teos on luotu yhteisteoksena ja tekijöillä on tekijänoikeus teokseen yhteisesti. Oppikirjoja laaditaan perinteisesti yhteisteoksina. Mikäli tekijöiden panokset ovat kokonaisuudessaan toisistaan erotettavissa, puhutaan yhteen liitetyistä teoksista. Silloin jokainen tekijä määrää itsenäisesti ja muista riippumatta omasta osuudestaan.