Sanasto ry

Sanasto on tekijänoikeusjärjestö kirjailijoille, kääntäjille, oppikirjailijoille, tietokirjailijoille sekä toimittajille.

Sanasto seuraa tekijänoikeuslainsäädännön kehitystä kotimaassa ja ulkomailla sekä työskentelee kirjailijoiden ja kääntäjien oikeuksien kehittämiseksi. Sanasto valvoo teosten tekijänoikeuksia ja tarjoaa asiakkailleen lainopillista neuvontaa tekijänoikeuskysymyksissä. Sanasto myös avustaa asiakkaitaan tekijänoikeusloukkauksissa sekä teosten jälkikäyttötilanteissa. Lisäksi Sanasto pyrkii vaikuttamaan tekijänoikeuksista käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä lainsäädäntöön tekijöille edullisella tavalla.

Sanasto hallinnoi korvauksia kirjallisten teosten käytöstä ja tilittää ne tekijöille, joiden teoksia on käytetty. Sanasto hallinnoi lainauskorvausmaksuja sekä kirjallisten teosten käyttöä radiossa ja televisiossa. Lisäksi Sanasto hallinnoi korvauksia pakkolisenssisäännöksen nojalla myytävistä oppikirjoista sekä omakirjalainajärjestelmästä tekijöille suoritettavia korvauksia. Saadakseen näitä korvauksia tekijän pitää solmia Sanasto-sopimus ja ilmoittautua klainausorvausjärjestelmään.