Edunvalvonta

Suomen tietokirjailijat ry valvoo tietokirjailijoiden tekijänoikeudellisia ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Yhdistys neuvoo jäseniään kustannussopimus- ja tekijänoikeuskysymyksissä, edustaa tietokirjailijoita kulttuuripoliittisella kentällä ja tekijänoikeusasioissa sekä pitää yhteyttä kustantajiin, viranomaisiin ja vastaaviin järjestöihin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Näillä sivuilla on yksityiskohtaista tietoa niin tekijänoikeudesta ja kustannussopimuksesta kuin verotuksesta ja sosiaaliturvasta. Sivuille on pyritty kokoamaan kattava tietopaketti erilaisista kirjailijan työhön ja toimeentuloon sekä kirjoittamiseen vaikuttavaan lainsäädäntöön liittyvistä asioista. Lisäksi yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus saada henkilökohtaista apua ja neuvontaa tietokirjailijan työhön liittyvissä oikeudellisissa asioissa.