Syksyn apurahat

Syksyn 2017 hakuaika on 1.9.-29.9.2017

Päätökset apurahoista tehdään hallituksen joulukuun kokouksessa. Myönnetyt apurahat julkaistaan hallituksen kokouksen jälkeen 8. joulukuuta 2017 yhdistyksen verkkosivuilla. Myönteisestä apurahapäätöksestä lähetetään kirje hakemuksessa ilmoitettuun postiosoitteeseen.

---  

Suomen tietokirjailijat ry julistaa syksyisin haettavaksi apurahoja luovaan kirjalliseen työskentelyyn oppi- ja tietokirjailijoille. Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Apurahaa haetaan verkkolomakkeella. Linkki lomakkeeseen on auki sivun oikeassa laidassa vain haun ollessa käynnissä.

Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan kirjoitustyön aikaisia elinkustannuksia. Apurahoja ei myönnetä työryhmille tai yhteisöille eikä jo valmistuneisiin hankkeisiin. Työryhmän jäsenet voivat hakea henkilökohtaisia apurahoja.

Mikäli haet apurahaa kahteen tai useampaan hankkeeseen, laadi kullekin hankkeelle oma hakemuksensa.

Jos hakija on saanut Suomen tietokirjailijat ry:ltä aiemmin apurahaa, on uuden apurahan saamisen edellytyksenä hyväksytty selvitys aiemmasta apurahasta.

Kenelle syksyn apuraha voidaan myöntää?

Apurahaa voivat hakea kaikki tekijät, jotka ovat aiemmin kirjoittaneet yksin tai ryhmän jäsenenä tietoteoksen. Hakijan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Esikoistietokirjaa varten apurahaa voi hakea kevään haussa.

Muista Kopiosto-valtakirja!

Edellinen yhdistykseltä saatu apuraha pitää olla selvitetty ennen kuin seuraava apuraha voidaan myöntää. Apurahan saajalla täytyy siis olla edellisen apurahan jälkeen julkaistua uutta tuotantoa.

Apuraha myönnetään aina harkinnanvaraisesti. Kuhunkin hankkeeseen apuraha myönnetään vain kerran.

Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Syksyn apurahoja ei myönnetä tieteelliseen tutkimustyöhön, video- tai elokuvakäsikirjoituksen laatimiseen, lehtiartikkelin kirjoittamiseen, toimitustyöhön, kuvittamiseen, graafiseen suunnitteluun, taittamiseen, kääntämiseen, painatuskustannuksiin, ulkopuolisten tekijöiden kirjoituspalkkioihin eikä valokuvaukseen tai matkakuluja varten.

Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo valmistuneeseen hankkeeseen.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahoja haetaan verkkolomakkeella. Suositusselain lomakkeen täyttämiseen on Internet Explorer 11. Linkki apurahalomakkeeseen löytyy yhdistyksen verkkosivuilta hakuaikana.

Aikaisemmin myönnettyjen syksyn apurahojen enimmäissummia voi tarkastella yhdistyksen verkkosivuilla.

Mikäli haet apurahaa kahteen tai useampaan hankkeeseen, laadi kullekin hankkeelle oma hakemuksensa.

Ohjeiden mukaan ja selkeästi laadittu hakemus on tärkein edellytys apurahan saamiselle.

Päätösten valmisteluprosessi

Apurahoista päättää Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus joulukuun kokouksessaan. Esitykset hallitusta varten valmistelee yhdistyksen apurahatoimikunta. Hallitus päättää apurahoista harkintansa mukaan esityksen pohjalta.

Myönteisestä päätöksestä lähetetään kirje apurahan saajalle, kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta erikseen. Apurahan saajan nimi, summa ja hanke julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla.

Syksyn apurahat maksetaan viikolla 52.

Apurahoja koskeviin tiedusteluihin vastaa yhdistyksen järjestösihteeri Marianne Kuukka maanantaista perjantaihin klo 13-16, puh. 09 4542 250 tai toimisto[at]suomentietokirjailijat.fi.

Miten selvitys tehdään?

Kaikista Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämistä apurahoista on tehtävä selvitys. Selvitys tehdään valmiille lomakkeelle.

Edellinen apuraha pitää olla hyväksytysti selvitetty ennen kuin seuraava apuraha voidaan myöntää.